Załamanie rynku, początek bessy, a może koniec kryptowalut?

Nagłe spadki, które miały dzisiaj miejsce i dotknęły zarówno BTC, jak i większość altcoinów, wywołały dużą panikę wśród niedoświadczonych inwestorów.

Na telegramowych grupach o tematyce kryptowalut szybko pojawiły się wiadomości, których autorzy wieścili początek bessy i poważne załamanie rynku.

Salwador dokupuje na dołku

Nie zniechęciło to jednak prezydenta Salwadoru, który poinformował na Twitterze (@nayibbukele) o zakupie dodatkowych 150 BTC:

„Buying the dip 😉

150 new coins added.

BitcoinDay #BTC🇸🇻”

Biorąc pod uwagę wcześniejszą wiadomość, zgodnie z którą Salwador kupił już 400 bitcoinów, pierwszy kraj, który od dzisiaj oficjalnie akceptuje BTC jako środek płatniczy, ma już 550 Bitcoinów.

Przy okazji przypominamy, że o 23:00 ma się rozpocząć akcja kupowania BTC za symboliczne 30$, którą opisywaliśmy w artykule: użytkownicy serwisu Reddit idą na zakupy: zaplanowana akcja kupowania BTC. Jeżeli więc ktoś planował wziąć w niej udział, może skorzystać z „promocyjnych” cen.

Co robić podczas spadków?

Nagłe załamanie kursów warto wykorzystać do przemyślenia swojej strategii. Jeżeli ktoś był przerażony pojawieniem się czerwonych świec na kursach prawie wszystkich kryptowalut, powinien zastanowić się, czy nie zainwestował w kryptowaluty zbyt wielu pieniędzy.

Niezależnie jednak od tego, czy ktoś zamierza podczas spadków sprzedawać, czy dokupować, nagła awaria giełdy Kraken lub innej platformy może mu to skutecznie uniemożliwić. Pół biedy, jeżeli giełda szybko przywróci pełną funkcjonalność i będzie można kontynuować handel.

Bezpieczne przechowywanie kryptowalut

Co jednak w sytuacji, gdyby środki zostały zamrożone na długi czas (lub w skrajnym przypadku bezpowrotnie utracone)? Na łamach BitHub wielokrotnie przypominaliśmy o konieczności zadbania o bezpieczeństwo posiadanych kryptowalut. Zamiast więc przechowywać środki na giełdzie, warto korzystać z portfeli sprzętowych, które od lat uważane są za najbezpieczniejsze rozwiązanie pozwalające zabezpieczyć cyfrowe aktywa (więcej informacji znajdziesz w artykule: Trezor vs. Ledger | Porównanie portfeli kryptowalut).

Kolejną rzeczą, nad którą można się zastanowić, jest to, w co tak naprawdę inwestuje się pieniądze. O ile BTC, ETH i kilka innych kryptowalut powinny bez problemu przetrwać ewentualną bessę, to wiele „niszowych” projektów najprawdopodobniej na stałe zniknęłoby z rynku…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze