Model stock-to-flow bitcoina zaliczył pierwsze pudło?

4 874

Według założeń modelu stock-to-flow, który względem bitcoina zastosował PlanB, cena kryptowaluty miała osiągnąć do końca listopada poziom 98 000 USD…

Model stock-to-flow bitcoina zaliczył pierwszą wpadkę

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin zmienia właściciela za około 56 360 dolarów. To mniej więcej o 41 640 USD mniej, niż przepowiadał słynny model S2F. Pomimo niezrealizowania prognozy PlanB zaznacza, że do oszacowania przyszłej trajektorii bitcoina używa nie jednego, ale trzech elementów modelu.

To nie tak

PlanB wyjaśnił, że używa S2F jako modelu podstawowego, do tego modelu minimalnych punktów ceny (floor model)  i innych modeli on-chain. Napisał na Twitterze, że nie ma podstaw do odrzucenia całego modelu S2F w oparciu o niezrealizowaną prognozę tylko jednego z jego elementów.

Podczas podcastu Stephana Livery, PlanB wyjaśnił, co dalej ze stock-to-flow:

„…Widzę to jako coś odstającego od dotychczasowych wskazań; coś, co wygląda jak prawdopodobna próba odzyskania w kształcie litery V. Co, jeśli tak się nie stanie? Jeśli nie zrealizujemy również grudniowej ceny, wówczas floor model wypadnie z gry, ale cały model – myślę, że to dobry moment, aby to zaznaczyć –  nie stracił ważności z powodu pierwszego pudła.”

I dodał:

„…to dla mnie sygnał, że coś się dzieje, ponieważ  na przestrzeni ostatnich 10 lat taka sytuacja nie miała miejsca.”

Czarny łabędź?

Dlaczego cena bitcoina spadała w ostatnich tygodniach? Różni analitycy podawali różne powody. Ich wnioski wahały się od spekulacji odnośnie wpływu nowej fali paniki spowodowanej pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa, przez decyzje Rezerwy Federalnej do możliwej korekty a nawet wejścia rynku w stan bessy.

PlanB nazwał listopadową wpadkę modelu „czarnym łabędziem” – szokującym, aczkolwiek bardzo mało prawdopodobnym zdarzeniem, którego powody ludzie próbują uzasadnić później w nie do końca trafny sposób.

„Nawiasem mówiąc, nie wiem dlaczego cena BTC spadła w ciągu ostatnich kilku tygodni – może to być kwestia Mt. Gox, może to być tylko kwestia techniczna, [lub] konsolidacja po dużym wzroście. Może to być cokolwiek […]. Trudno mi wskazać konkretną przyczynę.”

PlanB potwierdził, że jego grudniowa prognoza dotycząca  135 000 USD za jednego bitcoina jest nadal aktualna.

Z archiwum Bithub:

PlanB utrzymuje prognozę ceny BTC na 100 000 USD i ujawnia, kiedy jego model zostanie unieważniony

Rynek byka na Bitcoinie wchodzi w drugą fazę

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze