Dobra korekta, zdrowa korekta – czyli dziękuj Bogu za obsunięcia ceny

3 676

Niedawna korekta ceny bitcoina wzbudziła w części uczestników rynku niemałą panikę. Nie wszyscy jednak postrzegają spadek ceny jako zły omen.

Cena króla kryptowalut spadła poniżej 60 000 USD. Doprowadziło to do tego, że część inwestorów uwierzyła, że nastała bessa. Panika dotknęła zwłaszcza drobnych inwestorów; to właśnie oni sprzedawali, podczas gdy wieloryby zacierały ręce w oczekiwaniu na oczyszczenie rynku ze strachu.

Wydaje się natuarlne, że po zdrowym, rekordowym rajdzie ceny i osiągnięciu przez BTC ATH na poziomie 69 000 USD, musiała nastąpić równie zdrowa korekta. Takie ruchy ceny są w okresach dynamicznej hossy jak najbardziej naturalne i oczekiwane. Pewna firma analityczna uważa, że ta konkretna korekta może mieć pewne pozytywne konsekwencje dla przyszłości bitrcoina. Jakie?

Bądź wdzięczny!

Analitycy BOOX Research podzielili się niedawno swoimi przemyśleniami na temat obecnych warunków rynkowych. Wyjaśnili, że ten rodzaj załamania jest ważny dla „zdrowego” rynku i byki powinny być za to wdzięczne.

Niedawna wyprzedaż nie była zła dla rynku i choć niedźwiedzie uważają, że bitcoin już osiągnął szczyt, niekoniecznie musi to być prawda. Analitycy BOOX Research wyjaśnili, że pomimo 20% cofnięcia rynek nie zbliża się bynajmniej do stanu bessy.

Zdaniem analityków, rynek miałby do czynienia z poważnym obsunięciem ceny, gdyby spadła ona poniżej 50 000 USD. Mogłoby to doprowadzić ich zdaniem do ponownego testu 30 000 USD.

Bitcoin cały czas celuje w 100 000 USD

Analitycy z BOOX Research podzielili szeroko rozpowszechnioną prognozę, że bitcoin może z czasem kosztować 100 000 USD. W treści analizy podkreślono, że taki poziom wyceny może być możliwy do osiągnięcia około 2021 roku. W drodze do tego celu przed bitcoinem stoi jednak kilka kluczowych wyzwań.

W raporcie stwierdzono, że aktywo musiałby najpierw przebić się powyżej 60 000 USD, co postawiłoby go w obliczu ponownego przetestowania aktualnie obowiązującego ATH. Jeżeli kryptowaluta zdołałaby zaliczyć ten test celująco, analitycy liczą na kontynuację wzrostu do 100 000 USD z przystankiem na poziomie 75 000 USD.

„Bitcoin dokonał kilku kluczowych zwrotów wokół 50 000 USD […]. Spodziewamy się, że byki podejmą walkę i utrzymają ten poziom, co może być dobrym miejscem do zwiększenia pozycji.”

Z archiwum Bithub:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze