Coraz mniej bitcoinów na BitMEX | Kap, kap, kap…

2 862

BitMEX przeżywa znaczny odpływ w wymiarze sald depozytariuszy w BTC. Rozpoczął się on właściwie natychmiast po masowych likwidacjach, które giełda zaraportowała w chwili, gdy kurs BTC leciał „na łeb, na szyję”.

Jak powszechnie wiadomo, w jurysdykcji giełd znajduje się lwia część wszystkich kryptowalut w obiegu. Już wczoraj informowaliśmy Was, że giełdy takie jak Coinbase czy Bitfinex notują coraz większy napływ depozytów:

Ta „hossa” nie dotyczy jednak BitMEX. Po ostatnich, głośnych wydarzeniach na giełdzie, doszło do zdecydowanego spadku jej salda w BTC.

Spadek zasobów BTC na BitMEX

Kiedy kilka tygodni temu BTC stracił około 50% swojej wartości, doszło do szeroko zakrojonej likwidacji na wielu różnych platformach handlowych.

Od tego czasu ilość BTC przechowywana przez BitMEX gwałtownie spadła. 13 marca giełda osiągnęła swój szczyt z około 315 tys. BTC. Na dzień 29 marca wartość ta spadła do 244 tys. BTC. Dane zostały zarejestrowane przez CoinMetrics:

Czy inwestorzy tracą zaufanie do BitMEX? niektórzy obserwatorzy zwracają uwagę, że ta sytuacja może oznaczać próbę wyjścia BitMEX-a z nadmiernej ekspozycji na BTC:

Giełdy trzymają USDT

Ilość BTC na BitMEX wyraźnie spada. Wydaje się, że rośnie popyt na stablecoiny, takie jak USDT. Ostatnio sprawy przybierają ciekawy obrót – giełdowe salda USDT osiągnęły niedawno rekordowy poziom:

W związku ze stagnacją wolumenu obrotu na globalnym rynku, wielu traderów kryptowalut wydaje się czekać w blokach. Rosnący popyt na stablecoiny może wskazywać, że wielu spodziewają się dalszego spadku ceny. Na chwilę obecną istnieje duża niepewność co do głównego nurtu rynków finansowych. W związku z tym trudno jest przewidzieć, w jakim kierunku rynek kryptowalut podąży w krótkim okresie czasu.

Fear & Greed Index nadal wskazuje poziom „ekstremalnego strachu”:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze