Miliardy $ w depozytach giełdowych | „Kupujcie BTC”

13 042

Amerykańska giełda Coinbase donosi, że w ciągu ostatnich 48 godzin odnotowała ogromny napływ depozytów. To największy impuls od czasu spadku kursu bitcoina, który miał miejsce 12 marca. Mike Novogratz dodaje: „Kupujcie BTC”.

Przedstawiciele Coinbase poinformowali, że od chwili spadków, na giełdę wpłynęło ponad 1,3 miliarda dolarów w FIAT-ach i depozytach kryptowalutowych. To pięć razy więcej, niż wynosi dotychczasowa średnia.

Wzrosty w wielu wymiarach

Ponadto Coinbase odnotował dwukrotny wzrost liczby rejestracji nowych użytkowników, trzykrotny wzrost liczby użytkowników aktywnie handlujących oraz sześciokrotny wzrost całkowitego wolumenu obrotu.

„W cieniu tej całej gorączki dwie rzeczy są jasne: klienci kupowali podczas spadków, a bitcoin był wyraźnym faworytem. Nasi klienci zazwyczaj kupują o 60% więcej niż sprzedają, ale podczas krachu ta zależność wzrosła do 67% […]”.

Tymczasem inna giełda peer-to-peer Paxful zarejestrowała w marcu podwojenie liczby użytkowników. Londyńska giełda kryptograficzna Luno również ujawniła 50% wzrost liczby nowych użytkowników w ciągu ostatnich 30 dni. Bitfinex i OKex także donoszą o znacznym wzroście liczby nowych użytkowników w tym miesiącu.

Ponadto giełda kryptowalut Kraken poinformowała o 83% wzroście liczby rejestracji i 300% wzrost liczby użytkowników, którzy przeszli pomyślnie przez procedury weryfikacji (KYC).

Jesse Powell, dyrektor generalny Kraken, poinformował, że zwiększa zasoby personalne o prawie 10%, aby sprostać napływowi nowych użytkowników.

Mike Novogratz: „Kupujcie BTC”

Mike Novogratz, CEO Galaxy Digital, przekazał swoim obserwatorom na Twitterze dość jasny komunikat – „kupujcie bitcoina”.

A Wy? Czy zrobiliście już zakupy?

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze