Co, jeśli halvingi Bitcoin i Litecoin nie mają wpływu na cenę?

2 912

Wszyscy lubimy związki przyczynowo-skutkowe. Jest akcja – jest reakcja, jak to mówią. Rynek kryptowalut niejednokrotnie udowadniał, że potrafi płatać figla wszelkim przewidywaniom stanowiąc maszynę pełną zmienności. Tak czy inaczej ludzkie oczekiwania w zakresie „przyczyny i skutku” powodują, że buduje się i próbuje potwierdzać narracje wokół prawdopodobnych zmian cen, które potencjalnie mogą towarzyszyć lub wynikać wprost z pewnych wydarzeń.

Halvingi BTC i LTC a cena kryptowalut

Każde zjawisko oparte na logice może być podatne na poszukiwanie przyczyny i skutku. Jednym z powszechnych przekonań wśród entuzjastów kryptowalut jest to, że zmniejszenie o połowę nagród za wydobycie bloku powoduje wzrost cen (również historycznie). Argumenty, które za tym stoją są bardzo logiczne. Jeśli górnicy zarabiają mniej monet, presja strony sprzedającej powinna się zmniejszyć. Zmniejszenie podaży powinno w konsekwencji powodować związany z tym wzrost cen:

Raport Strix Leviathan na temat wpływu halvingów na cenę kryptowalut

Badanie przeprowadzone przez Nico Cordeiro i Ava Masucci ze Strix Leviathan, startupu z siedzibą w Seattle, specjalizującego się w inżynierii i obsłudze algorytmów transakcyjnych na rynkach kryptowalut, rzuca wyzwanie przekonaniom, że halvingi znacząco wpływają na ceny monet.

Badacze przeanalizowali 32 halvingi w 24 kryptowalutach i porównali je z ogólnym benchmarkiem rynkowym. Wydajność każdej monety oceniano za okres sześciu miesięcy przed i po każdym podziale nagrody i porównano ją z kryptowalutami, które nie przechodziły przez takie podziały w tym samym czasie.

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano wskaźniki Sharpe’a i Sortino. Ze słownika skarbiec.pl:

Wskaźnik Sharpe’a – Miara określająca wysokość „premii” z danego portfela inwestycyjnego w odniesieniu do poniesionego ryzyka. Pozwala na porównanie atrakcyjności funduszy inwestycyjnych. Im wyższa jego wartość, tym większa spodziewana stopa zwrotu przy poziomie ryzyka constans. Wskaźnik został opracowany przez amerykańskiego noblistę z dziedziny ekonomii Williama Sharpe’a. 

Wskaźnik Sortino – Odmiana wskaźnika Sharpe’a. Miara służy do oceny poziomu ryzyka związanego z daną inwestycją, ale w odróżnieniu od metody opracowanej przez William’a Sharpe’a bierze pod uwagę minimalną akceptowaną przez inwestora stopę zwrotu oraz tzw. semiodchylenie standardowe, uwzględniające tylko odchylenia in minus od minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Wskaźnik opracował w 1983 roku Brian M. Rom, przy czym funkcjonuje on oficjalnie w użyciu od 1994 roku, kiedy to spopularyzowali go Frank Sortino oraz Lee N. Price.

źródło: tutaj

Analiza Strix Leviathan

Punktem wyjścia do wyciągnięcia wniosków i przedstawienia wyników badania było porównanie wartości wskaźników Sharpe’a pomiędzy aktywami, które podlegały halvingom a resztą rynku w tym samym okresie czasu:

Żródło: Strix Leviathan

oraz porównanie wartości wskaźników Sortino w takich samych, jak w przypadku Sharpe’a, warunkach badawczych:

Żródło: Strix Leviathan

Wnioski

W raporcie czytamy:

Dywergencja i pozornie losowe wyniki przed i po halvingach sugerują, że czynnikami leżącymi u podstaw zmienności ceny nie jest zmiana dynamiki podaży i popytu.

dywergencja
Żródło: Strix Leviathan
* drugi halving Litecoina spodziewany jest na początek sierpnia 2019 roku
** pierwszy halving Bicoina nie został uwzględniony przez wzgląd na brak danych porównawczych i wiarygodnych danych

Następnie Strix Leviathan porównał coiny podlegające halvingom między sobą. Historycznie, zmiany ceny powinny wzrastać w okresach halvingów. Badacze odkryli jednak, że monety przechodzące przez halving nie doświadczyły nadmiernej zmienności lub zwrotów przed lub po tym wydarzeniu.

[…] nie znaleźliśmy dowodów na to, że halving skutkuje nieoczekiwanymi zachowaniem ceny i mamy do czynienia z iluzją wywołaną poszlakami.

Żródło: Strix Leviathan

W analizie uwzględniono podziały nagród w ramach następujących kryptowalut: BTC, LTC, XVG, FTC, MONA, NMC, FLO, POT, ABY, CURE, NYC, MOON, VTC, EMC2, IOP, MEME, COLX, ONION, DIME, LINDA, UNO, TRC, ANC oraz SXC.

Z pełną wersją raportu Strix Leviathan możecie zapoznać się tutaj.

Jak sądzicie, czy taka analiza ma „ręce i nogi”? Czy dobór coinów do badania ma znaczenie? Zapraszam do dyskusji.

Komentarze