Bitcoin traci kolejne 15% w cieniu decyzji FED

Bitcoin traci kolejne 15%. Jeśli obniżenie stóp procentowych przez FED nie stymuluje bitcoina do wzrostów, to co może dać mu impuls właśnie teraz? Chwilę po ważnym ogłoszeniu Rezerwy Federalnej kurs BTC kontynuuje spadki.

W ostatnich godzinach największa kryptowaluta kontynuuje spadki. W chwili publikacji niniejszego opracowania kurs BTC wynosi 4607$. Stanowi to blisko 15% spadek w ciągu ostatnich 24 godzin i jednocześnie 41,33% w perspektywie tygodnia.

Bitcoin traci kolejne 15%

Główną zaletą Bitcoina było to, że może zabezpieczyć inwestorów przed kolejną recesją. Jednak kryptowaluta niestety ciągle spada i to nawet w wymiarze większym, niż amerykański rynek akcji.

Warto wspomnieć, że BTC skoczył do góry po doniesieniach FED, jednakże wszelkie zyski zostały aktualnie zniweczone. Aktualnie BTC kosztuje 4607$ i przejawia realną tendencję do dalszych spadków, w tym testu poziomu 4000$.

Zachęcamy Was do zapoznania się z aktualną sytuacja na rynku bitcoina (i nie tylko) od naszego analityka – Jurka S.:

Wszystkiemu winne CME?

Popularny analityk kryptowalutowy Alex Krüger zwrócił uwagę, że BTC zmienił kurs zaraz po rozpoczęciu handlu przez CME Group z Chicago.

Wydaje się, że nie jest to przypadek, biorąc pod uwagę, że CME ma ogromny wpływ na sytuację na rynku kryptowalut. Instytucja została również wzięta na języki w aspekcie pęknięcia bitcoinowej bańki pod koniec 2017 roku. Przypomnijmy, że kurs BTC spadł wkrótce po tym, jak CME uruchomiło 17 grudnia 2017 r. kontrakty bitcoin futures:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze