Bank of America: kryptowaluty lepsze niż akcje

Jeden z największych banków na świecie ostrzega przed recesją. Dla zwolenników krypto najistotniejsze jest jednak to, że Bank of America coraz bardziej wierzy w kryptowaluty.

Doszło nawet do tego, że według analityków banku aktywa cyfrowe mogą w najbliższym czasie osiągnąć lepsze wyniki niż akcje giełdowe.

Potrójny szok korzystny dla kryptowalut

Główny strateg inwestycyjny w Bank of America Michael Hartnett uważa, że pogarszająca się sytuacja może doprowadzić do szoku recesyjnego w USA. W dodatku już niedługo będzie miała miejsca podwyżka stóp procentowych. Większość analityków jest zgodnych, że tym razem stopy zostaną podniesione o 50 punktów bazowych.

Michael Hartnett zwraca również uwagę na to, że szok inflacyjny pogłębia się, sztok stóp dopiero się zaczyna, a szok recesyjny nadchodzi.

„Inflation shock’ worsening, ‘rates shock’ just beginning, ‘recession shock’ coming”.

Czas na kryptowaluty?

Tym samym zarówno towary, jak i kryptowaluty, mogą przynieść inwestorom większe zyski niż pieniądze ulokowane w obligacjach i akcjach.

Pod koniec marca informowaliśmy, że popularny strateg Bloomberga również jest byczo nastawiony do inwestowania w najważniejszą kryptowalutę. Jednoczenie według niego przed istotnymi wzrostami (sięgającymi nawet długo wyczekiwanych 100 000 USD) dojdzie do spadku w okolice 30 000 dolarów. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Mike McGlone przewiduje, że przed nowym ATH dojdzie do załamania ceny. Warto też przypomnieć sobie długoterminową prognozę zaprezentowaną przez Cathie Wood: Bitcoin po milion dolarów do 2030 r.

Przy okazji zachęcamy do lektury artykułu Bank of America: Solana może stać się Visą ekosystemu aktywów cyfrowych, który opisuje podejście banku do jednego z najpopularniejszych blockchainów ubiegłego roku.

Spadki na rynku krypto

W chwili pisania artykułu Bitcoin (BTC) kosztuje 42 504 USD. W ciągu ostatnich 14 dni kurs spadł o 4,1%, a ciągu tygodnia aż o 8,1%. Jeżeli cena kryptowaluty miałaby się zbliżyć do tej z ostatniego ATH, wzrosty musiałyby przekroczyć 62%.

Co sądzisz o prognozach przedstawionych przez Bank of America? Czy rzeczywiście nadchodzi trudny czas dla giełdy, a kryptowaluty okażą się lepszym wyborem niż akcje lub obligacje?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze