Bank Centralny Argentyny wprowadza zakaz handlu krypto

Bank Centralny Argentyny wprowadził zakaz handlu kryptowalutami w systemie bankowym, na co prawdopodobnie wpłynęły naciski ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF).

Przez długi czas Argentyna była postrzegana jako miejsce przyjazne krypto, a wielu mieszkańców używało Bitcoina jako zabezpieczenia przed inflacją. Ta natomiast może według niektórych analityków zbliżyć się przed końcem roku nawet do 60%.

Bank Centralny Argentyny vs. największy prywatny bank

Nowa decyzja Banku Centralnego Argentyny jest o tyle zaskakująca, że zaledwie kilka dni temu informowaliśmy, że największy prywatny bank w Argentynie wprowadza krypto. Banco Galicia zapowiedział wówczas, że w ciągu dwóch tygodni ponad 4 mln klientów zyska możliwość kupowania, sprzedawania i przechowywania BTC, ETH i popularnych stablecoinów.

Nowe rozwiązanie z pewnością szybko zyskałoby na popularności, szczególnie że mieszkańcy Argentyny chętnie kupowali kryptowaluty, aby uniknąć spadku siły nabywczej, a dodatkowo pracodawcy mogą oficjalnie wypłacać nawet 1/5 wynagrodzenia w krypto.

Chociaż zakaz wprowadzony przez Bank Centralny Argentyny może w najbliższym czasie spowolnić adopcję, to inflacja utrzymująca się powyżej 50% z pewnością zachęci wielu mieszkańców, aby korzystali z kryptowalut niezależnie od oficjalnego stanowiska banku.

W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Bank Centralny Argentyny stwierdzono, że instytucje finansowe nie mogą dokonywać transakcji ani ułatwiać transakcji swoim klientom w obrocie aktywami cyfrowymi, w tym aktywami kryptowalutowymi i tymi, których dochód jest określany przez wahania wartości kryptowalut.

„Financial institutions can’t transact or facilitate transactions to their clients in digital assets trading, including crypto assets and those whose income is determined by crypto’s value fluctuation”.

Czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy obawia się krypto?

Założony w 1944 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy swoimi działaniami wielokrotnie udowadniał, że nie przepada za cyfrowymi aktywami. Przykładem może być niedawne wymuszenie na Argentynie zniechęcania obywateli do kryptowalut, dzięki czemu kraj mógł skorzystać z pożyczki (więcej informacji znajdziesz w artykule: Dlaczego MFW tak bardzo boi się kryptowalut?).

Wcześniej natomiast IMF próbował zablokować uznanie BTC przez Salwador, ponieważ budziło to jego obawy natury prawnej i finansowej (zobacz również: MFW interweniuje w sprawie uznania bitcoina jako środka płatności przez Salwador).

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze