Przeglądany tag

Unia Europejska

Unia Europejska (UE) to międzynarodowa organizacja, która składa się z 27 krajów europejskich. Zarządza wspólną polityką gospodarczą, społeczną i bezpieczeństwa.

Początkowo ograniczona do Europy Zachodniej, UE podjęła zdecydowaną ekspansję na Europę Środkową i Wschodnią na początku XXI wieku. Członkami UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

UE została utworzona na mocy Traktatu z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Traktat miał na celu wzmocnienie europejskiej integracji politycznej i gospodarczej. Na jego mocy powołano wspólną walutę (euro), ujednoliconą politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Ustalenia traktatu obejmowały również wspólne prawa obywatelskie, a także współpracę w dziedzinie imigracji, azylu i spraw sądowych.

W 2012 r. Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu wysiłków organizacji na rzecz promowania pokoju i demokracji w Europie.