Przeglądany tag

Sztuka

Sztuka to bardzo zróżnicowany zakres ludzkich działań zaangażowanych w tworzenie wizualnych, słuchowych lub wykonywanych artefaktów – dzieł sztuki. Wyrażają one wyobraźnię lub umiejętności techniczne autora i mają być doceniane ze względu na ich piękno lub siłę emocjonalną.

Najstarszymi udokumentowanymi formami sztuki są sztuki wizualne. Obejmują one obrazy lub przedmioty z takich dziedzin jak malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia i inne media wizualne. Architektura jest często traktowana jako jedna ze sztuk wizualnych. Jednakże, podobnie jak sztuka dekoracyjna, wiąże się z tworzeniem przedmiotów, w których praktyczne względy użytkowania są niezbędne, w taki sposób, że zwykle nie występują one w innej sztuce wizualnej, takiej jak obraz.

Sztuka | podstawowa charakterystyka

Sztukę można scharakteryzować pod względem mimesis (reprezentacji rzeczywistości), ekspresji, przekazywania emocji lub innych jakości. Chociaż definicja tego, co stanowi sztukę, jest kwestionowana i zmieniała się w czasie, ogólne opisy koncentrują się na idei wyobraźni lub umiejętności technicznych wywodzących się z ludzkiej sprawczości i kreacji. Jeśli chodzi o wizualną identyfikację dzieła, nie ma jednego zestawu wartości czy cech estetycznych. Obraz barokowy niekoniecznie będzie miał wiele wspólnego ze współczesnym performansem, ale oba są uważane za sztukę.

Pomimo pozornie nieokreślonego charakteru sztuki, zawsze istniały pewne formalne wytyczne dotyczące jej estetycznej oceny i analizy. Formalizm to koncepcja teorii sztuki, w której artystyczna wartość dzieła  jest określana wyłącznie przez jego formę lub sposób wykonania. Formalizm ocenia dzieła na poziomie czysto wizualnym, biorąc pod uwagę medium i elementy kompozycyjne, a nie jakiekolwiek odniesienia do realizmu, kontekstu lub treści.

Sztuka jest często badana poprzez interakcję zasad i elementów sztuki. Rządzące nią zasady obejmują ruch, jedność, harmonię, różnorodność, równowagę, kontrast, proporcje i wzór. Elementy obejmują teksturę, formę, przestrzeń, kształt, kolor, wartość i linię. Różne interakcje między elementami i zasadami sztuki pomagają artystom organizować przyjemne dla zmysłów dzieła, a jednocześnie dają widzom ramy, w których mogą analizować i omawiać idee estetyczne.

Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane ze sztuką również pod względem inwestycyjnym – eksploruj tag!