Przeglądany tag

Komisja Europejska

Komisja Europejska (KE) jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za proponowanie aktów prawnych, wdrażanie decyzji, przestrzeganie traktatów UE i zarządzanie bieżącą działalnością UE.

Komisarze składają przysięgę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, zobowiązując się do przestrzegania traktatów i całkowitej niezależności w wykonywaniu swoich obowiązków w trakcie sprawowania mandatu. Komisarzy proponuje Rada Unii Europejskiej na podstawie sugestii rządów krajowych, a następnie powołuje ją Rada Europejska po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Powszechne jest, choć nie jest to wymagane formalnie, żeby komisarze zajmowali wcześniej wysokie stanowiska polityczne, takie jak członek Parlamentu Europejskiego lub minister rządu.

Ta instytucja UE działa jako rząd gabinetu z 27 członkami Komisji (nieformalnie zwanymi „komisarzami”). Na każde państwo członkowskie przypada jeden członek, ale członkowie są zobowiązani przez przysięgę do reprezentowania ogólnego interesu UE jako całości, a nie swojego państwa macierzystego. Jednym z 27 jest przewodnicząca Komisji (obecnie Ursula von der Leyen) zaproponowana przez Radę Europejską  i wybrana przez Parlament Europejski. Rada Unii Europejskiej nominuje następnie pozostałych członków Komisji w porozumieniu z nominowanym przewodniczącym, a 27 członków jako jeden organ podlega następnie zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Obecna komisarz to Ursula Von der Leyen, która objęła urząd w grudniu 2019 r., Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju tego samego roku.

Termin „Komisja” jest różnie używany, albo w wąskim znaczeniu dla 27-osobowego kolegium komisarzy (lub kolegium), albo w odniesieniu do organu administracyjnego złożonego z około 32 000 europejskich urzędników służby cywilnej podzielonych na departamenty zwane dyrekcjami generalnymi i służbami. Językami proceduralnymi Komisji są angielski, francuski i niemiecki. Członkowie Komisji i ich „gabinety” (zespoły bezpośrednie) znajdują się w Berlaymont w Brukseli.