Zakup BTC właśnie teraz? | Vays & Snowden o sytuacji BTC

Tone Vays twierdzi, że bitcoin mógł osiągnąć swój dolny limit cenowy. Jeśli tak jest istotnie to zaleca, aby zakup BTC wziąć pod uwagę właśnie teraz. Nie innego zdania jest Edward Snowden. Powiedział on, że po raz pierwszy od dłuższego czasu myśli o zakupie bitcoina. Pozostaje pytanie, czy kryptowaluta może spaść jeszcze niżej?

Tone Vays | „Bitcoin nie spadnie poniżej 2000$”

Tak zwane „kupowanie dołków” to popularna i sprawdzona strategia inwestycyjna. W przypadku bitcoina i innych kryptowalut, kupowanie w chwilach paniki może być niezwykle opłacalne. Jest to jednak niezwykle trudna determinanta ze względu na znaną wszystkim zmienność BTC.

Tone Vays uważa, że nadszedł czas, aby inwestorzy zaczęli myśleć o zakupach BTC:

Od czasu czwartkowych spadków nie milkną pytania o dalszy bieg wydarzeń.W przeciwieństwie do poprzednich załamań rynku BTC, tym razem obserwujemy większe powiązanie z wydarzeniami o charakterze globalnym. Wielu zwolenników kryptowalut uważa, że ​​cena może spaść jeszcze znacznie niżej. Również Tone Vays nie wyklucza możliwości kolejnych obniżek ceny BTC. Uznaje jednak, że istnieje wystarczająca ilość danych, aby mieć nadzieję, że najgorsze już minęło.

Edward Snowden | „Czas kupować”

Edward Snowden jest znany z ujawnienia tajemnic dotyczących amerykańskich programów szpiegowskich. Nie jest tajemnicą, że sympatyzuje z kryptowalutami. Niedawno pojawiła się nawet teoria, że to właśnie Snowden był tajemniczym „Bitcoin Travellerem”, który miał nader trafnie przewidywać przyszłą wycenę BTC (przynajmniej do ostatniego razu). To arcyciekawa historia, do lektury której szczególnie Was zachęcamy:

Ostatnio Snowden zwrócił uwagę na to, co dzieje się na rynku kryptowalut. Powiedział, że jego zdaniem to czas na zakupy. W tweecie opublikowanym w piątek Snowden napisał wprost „ten spadek miał zbyt wiele wspólnego z paniką i zbyt mało w nim logicznego uzasadnienia”.

„The show must go on”

Nie ulega wątpliwości, ze poniedziałkowy poranek na rynkach globalnych może być niezwykle interesujący. Jak zauważyliśmy, ostatnie zachowanie rynku kryptowalut wykazuje dużą korelację z tym, co dzieje się poza nim.

Przedstawienie musi trwać. Czekamy.

Przy okazji – zobaczcie, co o sytuacji na rynku kryptowalut sądzą analitycy Bithub – Jurek S. i Stokarz:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze