Euforia wokół bitcoina | 20 000$ w 20 dni?

4 671

Bądźcie gotowi na wszystko! – grzmią na Twitterze podnieceni entuzjaści BTC. Dlaczego bitcoinowa euforia ma miejsce właśnie teraz?

Wielu spodziewało się, że cena BTC spadnie przez wzgląd na globalny kryzys gospodarczy spowodowany wybuchem pandemii koronawirusa. W większości krajów w Europie, w Chinach i Stanach Zjednoczonych mamy lockdown. Aktualne uwarunkowania natury gospodarczo – ekonomicznej skłoniły rządy wielu państw do wprowadzenia wyjątkowych instrumentów stymulacji, takich jak chociażby luzowanie ilościowe.

W poniedziałek, wycena ropy naftowej na rynku kontraktów terminowych spadła poniżej zera. W tych warunkach odżyły pro wzrostowe projekcje odnośnie bitcoina:

„Bitcoin może osiągnąć 20 000 $ w każdej chwili”

Carl Eric Martin, znany na Twitterze jako Moon Carl, dał wyraz swojemu byczemu spojrzeniu na rynek BTC w obliczu obecnego chaosu gospodarczego, który rozprzestrzenia się na całym świecie. Uznał, że sytuacja jest w zasadzie nieprzewidywalna dla każdego z aktywów.

Jako przykład, Moon Carl odniósł się do ostatniego załamania ceny kontraktów futures na ropę naftową. Trader uznał, że dzięki zbliżającemu się wielki krokami halvingowi, bitcoin może łatwo wzrosnąć do 20 000 USD i to już w ciągu najbliższego tygodnia.

„Bitcoin ma większy sens niż większość rynków”

Gabor Gurbacs, strateg ds. walut cyfrowych w VanEck, również podzielił się swoim pro wzrostowym nastawieniem do BTC. Pomimo tego, że rynki finansowe nie potraktowały bitcoina zbyt poważnie, to w obliczu niestabilnej gospodarki właśnie bitcoin wydaje się mieć „więcej sensu niż większość rynków”:

„Kilka tygodni temu rynki finansowe wciąż odrzucały #Bitcoin jako nonsens. W kilka tygodni mieliśmy biliony QE, 22 mln bezrobotnych, programy pomocowe, czeki UBI, ujemne ceny ropy… Wydaje się, że #Bitcoin ma większy sens niż większość rynków”.

Jeżeli chodzi o temat milionów bezrobotnych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, Gurbacs zwraca uwagę, że Bitcoin jest w stanie pomóc rozwiązać również ten problem:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze