Czy Guggenheim próbuje manipulować ceną bitcoina?

2 604

Scott Minerd z Guggenheim przedstawił kolejną, pro-spadkową prognozę ceny bitcoina. Stwierdził, że nie ma wystarczającego popytu instytucjonalnego, aby utrzymać wartość aktywa powyżej 30 000 USD.

Dyrektor inwestycyjny firmy Guggenheim powiedział telewizji Bloomberg, że baza inwestorów instytucjonalnych nie jest wystarczająco duża, aby utrzymać obecne ceny:

„W tej chwili nie ma realnego popytu instytucjonalnego, który wspierałby cenę 35 000 USD lub nawet 30 000 USD. Nie sądzę, aby baza inwestorów była obecnie wystarczająco duża i głęboka, aby wesprzeć tego rodzaju wycenę”.

Trend spadkowy umacnia się?

Minerd dodał, że na dłuższą metę bitcoin nadal pozostaje opłacalną klasą aktywów. Od swojego rekordowego poziomu 42 000 USD z 8 stycznia, bitcoin skorygował kurs o 25% do obecnej ceny na poziomie około 31 666 USD. Trzy wyraźne niższe szczyty na wykresie mają sugerować, że trend spadkowy się umacnia:

kurs BTC/ USD; źródło: tutaj

Dyrektor Guggenheim uważa również, że ​​presja ta ma dużo większe znaczenie, dodając, że „nierzadko zdarza się widzieć takie squeezy”:

„Teraz, gdy mamy na rynku tych wszystkich małych inwestorów i oni widzą ten rodzaj dynamiki handlu, widzą możliwość zarobienia pieniędzy to jest to dokładnie taki rodzaj piany, jakiego można się spodziewać, gdy zaczynasz widzieć popyt na rynku”.

400 000 USD za 1 BTC wg Guggenheim nadal aktualne

20 stycznia Minerd powiedział w CNBC, że spodziewa się pełnego powrotu cen do 20 000 USD. Realizacja tego scenariusza wiązałaby się z korektą o ponad 50%, co miało miejsce kilkakrotnie podczas poprzednich cykli rynkowych. Ostatni raz BTC spadł o ponad połowę wartości w marcu 2020 r. Cena powędrowała wówczas w dół z poziomu 10 000 USD do nieco poniżej 5000 USD w niecałe trzy tygodnie .

Tak czy inaczej Guggenheim nie zmienia swojego stanowiska w sprawie długoterminowych perspektyw dla bitcoina. Jeszcze w grudniu Minerd twierdził, że bitcoin może być wart około 400 000 USD.

Gdy Bitcoin zbliża się do psychologicznego wsparcia na poziomie 30 000 USD, piątkowy termin wygaśnięcia opcji na kontrakty BTC o wartości 4 miliardów może, wg analityków, dać bykom nieco więcej wiatru w żagle.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze