Vitalik Buterin: czym Ethereum różni się od Bitcoina?

5 891

Twórca Ethereum wypowiedział się w kwestii porównywania Ethereum z Bitcoinem. Zobaczmy, do jakich doszedł wniosków…

Buterin wyznał, że niepokoi go możliwość, że sektor kryptowalut wpadnie w „kulturową pułapkę”. Jego zdaniem może do tego dojść, jeśli obecny paradygmat myślenia nie ulegnie zasadniczej zmianie.

Jeśli chodzi o Ethereum, Vitalik wyraził obawę, że głównyą bolączką sieci może być jej wyłączność dla bogatych. Stwierdził, że prawdopodobnym źródłem takiej optyki są wysokie opłaty transakcyjne.

Zapytany o to, czy Ethereum mogłaby w przyszłości prześcignąć Bitcoina, Buterin odpowiedział, że jak najbardziej. Jeśli zaś chodzi o ewentualny flippening w kategoriach kapitalizacji:

„Myślę, że duża różnica między Ethereum a Bitcoinem polega na tym, że Bitcoin jest platformą, na której wartość ekosystemu pochodzi z wartości waluty, a w Ethereum wartość waluty pochodzi z wartości ekosystemu.”

Jak zapewne pamiętasz, problem wysokich opłat w Ethereum został podjęty przez elementy aktualizacji wprowadzonych w ramach hard forka London. Wskazując na to jako na kolejny kamień milowy dla sieci, Buterin powiedział:

„Zwłaszcza po EIP-1559, od kiedy działa mechanizm spalania opłat, staje się to prawdą w bardziej bezpośrednim, ekonomicznym sensie”.

W momencie pisania tego tekstu kapitalizacja rynkowa Ethereum stanowi niecałe 40% kapitalizacji. Ethereum znacząco wyprzedza sieć króla kryptowalut pod względem liczby transakcji i wymiaru opłat transakcyjnych.

W kontekście wzrostu popularności zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO), Buterin wyraził entuzjazm zarówno w odniesieniu do obecnego stanu sektora, jak również rozwiązań takich jak Gitcoin DAO i Optimism.

Zapytany o to, czy DAO mogą stać się kolejnym elementem ekosystemu kryptowalut, który odniesie podobny sukces jak zdecentralizowane finanse i tokeny niewymienialne (NFT), Buterin odpowiedział:

„Myślę, że DAO z biegiem czasu z pewnością będą stawać się coraz ważniejsze… Jeśli chodzi o to, czego wciąż brakuje w tej przestrzeni, nie sądzę, aby istniał jakiś jeden, wielki problem; są to raczej drobiazgi.”

i dodał:

„Kiedy DAO dokona przełomu? Kiedy po raz pierwszy […] dwa DAO zdecydują się na połączenie? DAO muszą posiąść umiejętność podejmowania ważnych decyzji, a nie tylko kontynuowanie tej samej, objętej jak dotąd ścieżki. Myślę, że niebawem staniemy się świadkami takich właśnie zmian.”

Buterin skorzystał również z okazji, aby odnieść się do aktualnego boomu sektora NFT:

„Myślę, że NFT są interesujące z perspektywy kulturowej, ponieważ wprowadzają do Ethereum ludzi, którzy mają zupełnie inny sposób myślenia niż chociażby użytkownicy DeFi.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze