DAO, czyli programowalne społeczności | Co powinieneś o nich wiedzieć?

DAO to zdecentralizowana autonomiczna organizacja. Prosta, przyjazna laikom analogia jest taka, że ​​DAO to zasadniczo firmy, w których ich statut jest napisany w kodzie, a nie na kartce papieru, która leży zamknięta w szafie na dokumenty w jakiejś gminie.

Podobnie jak DeFi to programowalne pieniądze, a NFT to programowalne media, DAO to programowalne organizacje ludzi (społeczności).

Dzięki zarządzaniu i operacjom zapisanym w inteligentnych kontraktach, DAO zapewniają niezmienne cele i misję – o czym, rzecz jasna, decyduje społeczność jej członków.

Reguły DAO nie są tak niejasne, jak to bywa w przypadku firmy tradycyjnie zarządzanej. Nikt nie może zmianiać bądź naginać procedur zarządu – jak w niesławnej scenie w programie HBO Succession (spoiler programu w poniższym filmie).

Zamiast tego struktury zarządzania DAO są w pełni przejrzyste i podlegają audytowi dla każdego, kto ma połączenie z Internetem, a jego procedura jest bezwzględnie obowiązującym prawem – do czasu głosowania DAO, aby dokonać jakichkolwiek zmian.

Historia DAO-izmu

DAO zaczęły się jednak w niesławie – wraz z pierwszym DAO, nazwanym „the DAO”, utworzonym w celu finansowania wschodzących projektów kryptowalutowych w sposób zdecentralizowany.

Niestety, DAO zostało zhakowane w czerwcu 2016 r., co doprowadziło do utraty 3,6 miliona ETH.

To wydarzenie zmusiło społeczność Ethereum do podjęcia decyzji o sforkowaniu łańcucha blokowego w celu zwrotu utraconych środków członkom społeczności DAO – co doprowadziło do podziału między obecnym blockchainem Ethereum, w którym zwrot został uhonorowany, a łańcuchem blokowym Ethereum Classic ($ ETC), w którym pozostał slad po włamaniu.

Po tym momencie słuch o DAO przez chwilę zaniknął do czasu, aż na scenę wkroczył Maker.

MakerDAO to społeczność open source, która zarządza Dai, najpopularniejszym, spowinowaconym z krypto stablecoinem i protokołem pożyczkowym w DeFi – z prawie 10 miliardami dolarów zablokowanymi w protokole.

Maker ponownie spopularyzował strukturę DAO, aby procesować wiążące głosy w zakresie zarządzania organizacją i realizowania założeń jej ścieżki rozwoju. Głosy te obejmują zakres od dostosowania stopy procentowej DSR do zmiany opłaty za stabilność protokołu.

DAO pojawiły się aktualnie jako legalna forma zarządzania projektami i protokołami open source i szybko stają się preferowanym sposobem koordynacji między członkami społeczności projektu kryptowalutowego.

PieDAO koncentruje się na tworzeniu produktów indeksowych, które łączą wiele monet w pewnego rodzaju fundusze ETF o ograniczonym ryzyku.

Aragon to DAO, które tworzy narzędzia dla innych DAO do organizowania i współpracy między ich członkami.

Dlaczego DAO są ważne?

DAO są potężne, ponieważ tworzą zachęty i solidne ramy dla tysięcy ludzi do organizowania się bez potrzeby formalnych ról lub hierarchii.

W rezultacie projekty open source, takie jak kryptowaluty, są w stanie skalować swoją działalność znacznie szybciej niż tradycyjnie zarządzana organizacja, taka jak fundacja / organizacja non-profit lub tradycyjna firma.

Na przykład Uniswap jest w stanie przetworzyć prawie taki sam wolumen transakcji jak Coinbase – pomimo faktu, że zatrudnia o rząd wielkości mniej pracowników niż giełda.

Jest to możliwe, ponieważ Uniswap jest obsługiwany przez DAO – gdzie główny zespół programistów i każdy posiadacz $ UNI mogą wspólnie decydować o tym, w jaki sposób chcą ulepszyć protokół.

Ponieważ posiadacze UNI mają udział finansowy w przyszłości Uniswap, są bardziej zmotywowani do uczestniczenia również w zarządzaniu projektem.

Pozwala to posiadaczom UNI być jednocześnie inwestorem, operatorem i użytkownikiem protokołu.

Poza wydajnością kapitału ludzkiego, DAO są z natury rodzimym sposobem zarządzania projektami w Internecie – zbudowanymi od podstaw na zasadach Web3, takich jak otwartość czy decentralizacja.

W rezultacie DAO są bardziej demokratyczne niż tradycyjne firmy prywatne, ponieważ każdy może wypowiedzieć się na temat ścieżki rozwoju protokołu – w przeciwieństwie do przykładowo Rady Nadzorczej, która ma taką władzę w prywatnej firmie.

Po raz pierwszy absolutnie nieznani sobie ludzie mogą skoordynować zarządzanie protokołem opartym o setki milionów dolarów i zbudować produkt, który będzie służył milionom użytkowników, bez konieczności osobistego spotkania się, podpisania dokumentu prawnego lub wzajemnej znajomości nazwisk (wielu członków DAO posługuje się pseudonimami)

Nie ma sposobu, aby członek uciekł z pieniędzmi DAO – a przynajmniej nie w takim stopniu, jaki mogliśmy nieraz zaobserwować w tradycyjnych strukturach startupowych.

Kod jest prawem.

Co dalej?

DAO cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem ze względu na duże bilanse (treasuries), którymi zarządzają – pochodzące z posiadania części natywnych tokenów projektu.

Niektóre z tych DAO mają miliardy dolarów nieaktywnego kapitału, czekającego na wdrożenie, aby wygenerować optymalny zysk.

Piękno DAO polega na tym, że członkowie społeczności – nie tylko podstawowy zespół deweloperów – mają możliwość wykorzystania swojego kapitału w dowolny sposób.

Zdecentralizowane autonomiczne organizacje wykorzystują swoje zasoby do zatrudniania większej liczby programistów i tworzenia większej liczby produktów, wdrażania solidnych programów opartych o płynność, aby pozyskiwać więcej użytkowników, lub zabezpieczają się, zamieniając tokeny na stablecoiny lub tokeny innych protokołów.

Wszystko zależy od społeczności.

I chociaż DAO są głównie używane do zarządzania projektami opartymi o kryptowaluty, teoretycznie mogą być używane w dowolnej organizacji ludzi, którzy chcą zachęcić społeczność do uczestnictwa.

Ciekawym przypadkiem użycia DAO, który pojawia się ponownie, jest wykorzystanie go do wdrażania finansowania venture (tak, zatoczyliśmy pełne koło od czasów The Dao).

LAO przeznaczyła prawie 40 milionów dolarów ETH na ulepszenie ekosystemu Ethereum.

MolochDAO przyznaje granty programistom Ethereum, którzy ubiegają się o fundusze – podobnie jak w przypadku rządowego systemu dotacji.

MetaCartel to DAO, które koncentruje się na przyspieszaniu rozwoju zdecentralizowanych aplikacji (dApp), szczególnie wokół projektów tworzonych w hackathonach.

Raz jeszcze podkreślmy, że w przeciwieństwie do tradycyjnego przedsięwzięcia biznesowego, to społeczność członków DAO demokratycznie decyduje o tym, które projekty chce sfinansować.

artykuł opracowano na podstawie: źródło

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze