THORChain: Czy jest tak rewolucyjny, jak zapowiadano?

9 041

Minęło 8 miesięcy, od kiedy dyrektor generalny ShapeShift Erik Voorhees zasugerował, że uruchomienie THORChain (RUNE) będzie prawdopodobnie największym wydarzeniem w branży kryptowalut. Zobaczmy, jak Thorchain ma się dziś.

Znaczenie Thorchain

THORChain wypełnia lukę widoczną na dzisiejszym rynku giełd, umożliwiając użytkownikom wymianę aktywów bez konieczności udziału pośrednika (strony trzeciej). Uniswap, zautomatyzowany animator rynku również to robi, aczkolwiek zapewnia możliwość swapów wyłącznie dla tokenów w standardzie ERC20. THORChain umożliwia użytkownikom wymianę natywnych, nieopakowanych zasobów między sieciami. Możesz wymienić BTC w sieci Bitcoin na ETH w sieci Ethereum z poziomu własnego portfela BTC. Możesz również otrzymać ETH z powrotem do swojego portfela ETH bez konieczności przenoszenia swoich tokenów w inne miejsce. Scentralizowane giełdy wymagają zazwyczaj wysłania do nich tokenów. Jest to równoznaczne z tym, że do czasu ostatecznego przeprocesowania transakcji, pieczę nad Twoimi tokenami sprawują scentralizowane strony trzecie.

Thorchain miał ostatnio kilka wzlotów i upadków. Była fazą hype’u z przełomu kwietnia i maja oraz hack, do którego doszło chwilę później (w lipcu). Projekt wciąż się rozwija. W chwili pisania tego artykułu do handlu dostępnych jest wiele najbardziej popularnych łańcuchów (BTC, ETH, BNB, LTC, BCH) i wiele tokenów ERC20. Faktem jest, że po lipcowych wydarzeniach użytkownicy potrzebują czasu, aby odbudować zaufanie, dodać płynność i ponownie zaangażować się w funkcjonowanie protokołu.

Wolumen obrotu głównych giełd scentralizowanych (CEX) i zdecentralizowanych (DEX) świadczy bezpośrednio o znaczeniu, jakie mają na rynku. Giełdy to miejsca, w których użytkownicy kupują aktywa cyfrowe i wymieniają jedne z nich na drugie. Binance, największy CEX, szczyci się dziennym wolumenem obrotu na poziomie około 26 miliardów dolarów. Uniswap, największy DEX (ale tylko dla ERC20) ma dzienny obrót w wysokości 1,7 miliarda dolarów. THORChain działa obecnie znacznie poniżej wolumenu obrotu tych i wielu innych popularnych giełd, z dziennym wolumenem obrotu wynoszącym około 30 milionów dolarów.

thorchain porównanie
źródło: Coingecko

Patrząc na wolumeny Uniswap trudno wyobrazić sobie, że nie istnieje popyt na swapy zasobów również innych sieci, takich jak ETH na BTC czy ETH na BNB. Scentralizowane giełdy będą nadal odgrywać dużą rolę, aczkolwiek DEX-y notują duży wolumen transakcji ze względu na korzyści, takie jak brak KYC i umożliwienie użytkownikom zachowania nadzoru i kontroli nad swoimi tokenami.

Przyjrzyjmy się, jak THORChain i jego natywny token (RUNE) wpływają na zdecentralizowany handel w sieciach peer-to-pool.

tokenomika thorchain
tokenomika Thorchain

Dla użytkownika końcowego THORChain nie będzie wyglądał znacznie inaczej niż jakakolwiek inna zdecentralizowana giełda. Jeśli jednak zajrzymy pod maskę, znajdziemy tam kilka nowych mechanizmów, które umożliwiają wymianę aktywów cyfrowych między łańcuchami warstwy pierwszej.

Protokół THORChain

Maksymalny wymiar podaży RUNE wynosi 500 milionów tokenów. W momencie uruchomienia protokołu dystrybucja wynosiła nieco poniżej 220,5 mln monet, które zostały przydzielone do rezerwy protokołu dla operatorów węzłów płatniczych i dostawców płynności; 52,5 mln przeznaczono na rezerwę operacyjną, sprzedaż itp.; 52 mln zabezpieczono dla społeczności; 50m dla zespołu i doradców; 26 mln dla pierwszych inwestorów. W obiegu znalazło się nieco ponad 99 milionów RUNE.

dystrybucja podaży w Thorchain

RUNE może służyć do priorytetowego sygnalizowania aktywów, które mają być listowane na THORChain. Oznacza to, że jeśli wystarczająco duża grupa posiadaczy RUNE zagłosuje za dodaniem nowego łańcucha, zostanie on umieszczony na liście przed innymi łańcuchami w kolejce.

Protokół umożliwia również funkcjonalność równoważenia kapitału w pulach płynności w stosunku do kapitału hostowanego przez THORNodes. Ma to związek z kontrolą, jaką te węzły sprawują nad pulami płynności. Odpowiednio duża kaucja od operatorów węzłów ma zapewnić bezpieczeństwo sieci (więcej na ten temat w sekcji „THORNodes” poniżej).

Giełdy

Użytkownicy łączą się z THORChain za pośrednictwem giełd. Thorchain to rozwiązanie L1 zapewniające całą infrastrukturę umożliwiającą działanie zdecentralizowanego procesu wymiany. Giełdy mogą korzystać z tej infrastruktury za pośrednictwem interfejsów API (Midgard) i wdrażać własne rozwiązania (patrz THORSwap i Shapeshift).

Opłaty za swapy są uiszczane przez użytkowników w RUNE, po czym są rozdzielane między dostawców płynności i operatorów THORNode. W celu wnoszenia opłat w THORChain, użytkownicy są zobligowani do korzystania z RUNE.

Płynność

Pule płynności są powszechną koncepcją innych zautomatyzowanych animatorów rynku (AMM), takich jak chociażby Uniswap i Sushiswap. Kluczową różnicą w przypadku tych AMM jest to, że THORChain sprawia, że ​​każda pula jest dopasowana do RUNE. W związku z tym, pula ETH Thorchain będzie miała równoważną liczbę RUNE zamiast być dopasowaną do waluty, na którą może zostać zamieniona. Dla porównania, Uniswap ma pule dla każdej możliwej pary handlowej (takiej jak USDT:ETH, USDT:SUSHI, USDT:UNI itp.).

Mniej pul oznacza, że będą one miały głębszą płynność. Wszystkie ETH mogą znajdować się w jednej puli, niezależnie od waluty, na którą są wymieniane.

Dostawcy płynności (LP) mogą wpłacić równoważną ilość RUNE lub automatycznie zamienić zdeponowany token na RUNE. Aby zapewnić utrzymanie odpowiedniego poziomu salda, protokół sprzeda połowę depozytu LP (np. ETH) za RUNE. Technicznie rzecz biorąc, pule płynności to po prostu portfele dla różnych sieci, które są kontrolowane przez węzły THORChain (THORNodes).

Węzły (Thornodes)

Aby kontrolować portfele pul płynności, THORNodes musi uruchomić węzeł dla każdego obsługiwanego łańcucha bloków oraz dodatkowy węzeł THORChain.

Aby dokonać wymiany między ETH i BTC, THORNode będzie obserwować sieć Ethereum pod kątem blokowania środków, a następnie zwolni środki w portfelu Bitcoin po zakończeniu blokady w Ethereum.

Po zakończeniu powyższej sekwencji, THORNodes podpisują transakcję wychodzącą za pomocą schematu TSS, który zamiast na logice smart kontraktów, opiera się na działaniu kryptografii. Pozwala to THORNodes na interakcję z łańcuchami takimi jak Bitcoin. TSS to w zasadzie taki portfel multisig, który do podpisania transakcji wymaga zgody większości węzłów.

Podobnie jak w przypadku stakingu, THORNodes muszą zdeponować RUNE, aby stać się aktywnymi weryfikatorami. Całkowita liczba RUNE zablokowanych przez wszystkie węzły musi być dwa razy większa niż suma wszystkich RUNE przechowywanych w pulach płynności.

Funkcjonalność ta zapewnia ochronę przed atakami typu Sybil, podczas których osoba atakująca próbuje przejąć większość sieci, aby uzyskać dostęp do połączonych zasobów. Liczba RUNE połączonych i zgromadzonych w pulach pomaga zapobiec temu atakowi. W przypadku jego wystąpienia, RUNE odpowiednio zmniejszy wartość, sprawiając tym samym, że atak będzie nieopłacalny.

Wahadło motywacyjne utrzymuje w równowadze zablokowane zasoby i pule, zachęcając dostawców płynności do udostępniania większej liczby aktywów, a także zachęcając operatorów węzłów do wiązania większej liczby aktywów w przypadku niedoboru. Aktualne statystyki można znaleźć tutaj lub tutaj.

Wahadło motywacyjne ma trzy różne stany (optymalny, niebezpieczny i nieefektywny).

Oto, co protokół uważa za bezpieczną dystrybucję:

optymalna dystrybucja thorchain
optymalna dystrybucja THORChain

Gdy do puli dodawanych jest więcej zasobów, protokół próbuje interweniować, zwiększając nagrody dla operatorów węzłów:

niebezpieczna dystrybucja Thorchain
niebezpieczna dystrybucja THORChain

Przeciwieństwem byłoby nadmierne wiązanie (jak pokazano na poniższym obrazku), które jest uważane za nieefektywne, ponieważ duża część kapitału jest zablokowana, aby zabezpieczyć niewielką ilość połączonego kapitału. Dlatego też, aby temu przeciwdziałać, nagrody dla dostawców płynności zostałyby zwiększone.

nieefektywna dystrybucja Thorchain
nieefektywna dystrybucja THORChain

Inne projekty na THORChain

THORChain to nie tylko swapy między łańcuchami. Jednym z interesujących projektów jest THORStarter, który zapewnia platformę oferującą DEX (platformę IDO). Thorchain obsługuje obecnie tylko aktywa istotne ekonomicznie (BTC, ETH, BNB, LTC, BCH), co uniemożliwia obrót innymi, mniejszymi tokenami. THORStarter próbuje wypełnić tę lukę, dodając nowy token, xRUNE. xRUNE jest powiązany z RUNE podobnie jak wszystkie inne główne aktywa, a zatem można uzyskać do niego dostęp poprzez swapy w Thorchain. xRUNE można następnie łączyć na innych giełdach sparowanych z mniejszymi tokenami, zapewniając w ten sposób płynność dla nowych protokołów na zdecydowanie wcześniejszym etapie.

Uwagi końcowe

Zdecentralizowana giełda, jako alternatywa dla Binance lub Coinbase, jest tym, czego naprawdę potrzebują użytkownicy kryptowalut. Zdecentralizowane giełdy zmniejszają ryzyko konieczności zaufania scentralizowanemu podmiotowi, który zajmie się Twoimi środkami. THORChain może nie oferować wszystkich tokenów, którymi chciałbyś handlować, ale wydaje się stanowić duży i bardzo istotny krok we właściwym kierunku.

Wraz z audytem i późniejszym ponownym uruchomieniem wersji beta Chaosnet, THORChain ponownie skupił się na dostarczaniu nowych funkcji i rozwoju swojego ekosystemu. Konkurując z Binance i Coinbase, ważne będzie dodanie nowych tokenów, aby obsługiwać szerszą gamę portfeli. Im prościej będzie zamienić jeden token na inny, tym więcej użytkowników będzie chciało korzystać z protokołu, co również posłuży do przyciągnięcia większej płynności.

THORChain ma przed sobą jeszcze długą listę wyzwań, m.in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, zwiększenie akceptacji użytkowników i zwiększenie liczby obsługiwanych tokenów. Dzięki komunikacji między blockchainami (IBC) i zastosowaniu Wormhole współpraca między łańcuchami rośnie, a przenoszenie tokenów staje się łatwiejsze. Zobaczmy, co przyniesie przyszłość.

***

Artykuł został opracowany na podstawie Tokenomics 101: THORChain; źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze