Pule płynności | Wszystko, co powinieneś o nich wiedzieć

Pule płynności są jedną z podstawowych koncepcji leżących u podstaw Defi. Z tego poradnika dowiesz się, jakie mechanizmy rządzą ich działaniem.

W latach 2020-2021 w świecie kryptowalut uruchomiono wiele projektów Defi. Zdecentralizowane finanse to cyfrowa rewolucja, która wykorzystuje zdecentralizowane sieci do przekształcenia naszego starego i podupadającego systemu finansowego w przejrzyste protokoły, które działają bez udziału zewnętrznych opiekunów lub pośredników.

Niektóre z głównych koncepcji napędzających ten świat, to:

Wszystkie powyższe koncepcje pozwalają posiadaczom kryptowalut na wykorzystanie swoich monet/tokenów do zarabiania dodatkowego dochodu w zamian za wsparcie sprawnego funkcjonowania ekosystemu Defi. Zarówno pożyczkobiorca, jak i pożyczkodawca czerpią korzyści za wzmocnienie tego mechanizmu finansowego.

Pule płynności są jedną z podstawowych koncepcji leżących u podstaw świata Defi. W niniejszym artykule poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Co to jest pula płynności?
  • Dlaczego pula płynności jest tak ważna?
  • Jak to działa?
  • Badanie niektórych projektów DeFi za pomocą koncepcji puli płynności
  • Wyzwania i ryzyko związane z pulami płynności

Co to jest pula płynności?

W ekonomii Defi istnieje wiele elementów, które współpracują ze sobą, aby pomóc użytkownikowi w obrocie danym aktywem kryptowalutowym w celu zdobycia określonych nagród.

Najprostsza definicja puli płynności to:

Jest to rezerwuar funduszy kryptowalutowych, wyrażony głównie w parach, który działa w oparciu o zasady smart kontraktów, ułatwiając użytkownikowi angażowanie się w zdecentralizowany trading, udzielanie pożyczek i otrzymywanie z tego tytułu nagród w postaci aktywów cyfrowych.

Zdecentralizowane giełdy, takie jak UniSwap, Sushipswap, Curve, Balancer, wykorzystują koncepcję łączenia płynności (liquidity pooling), aby napędzać swój rynek. Użytkownik Dex, który chce działać jako dostawca płynności (LP), łączy swoje tokeny w pary, aby stworzyć rynek, otrzymuje opłatę transakcyjną jako nagrodę za ułatwienie transakcji, takich jak wymiana tokenów, pożyczanie, itp., które mają miejsce w stosunku do ich pul. Nagrody te są proporcjonalne do ich udziału w całkowitej, dostarczonej płynności.

Tokeny gromadzone w puli mogą być tokenami ERC-20 (dla Dex opartych na Ethereum) lub BEP-20 dla platform takich jak PancakeSwap, BakerySwap i BurgerSwap itp.

Jak działają pule płynności?

Pierwszym protokołem, który zaczął wykorzystywać pule płynności był Bancor. Zobaczmy na jego przykładzie, jak to działa:

pule płynności bancor
źródło: Bancor

Aby zrozumieć funkcjonowanie i użyteczność puli płynności, musimy najpierw dowiedzieć się, w jaki sposób odbywa się handel na naszych tradycyjnych scentralizowanych giełdach.

Podobnie jak na klasycznej giełdzie, podobnie na giełdach kryptowalutowych, takich jak Coinbase, Gemini, Kraken, Binance itp., wykorzystuje się koncepcję orderbooka. To nic innego, jak księga zamówień, do której trafiają wszystkie zlecenia (uporządkowane według poziomu cen), złożone zarówno przez kupujących jak i sprzedających.

Kupujący są zainteresowani kupnem dowolnych akcji/krypto za najniższą możliwą cenę, podczas gdy sprzedający starają się uzyskać maksymalną cenę za swoje akcje lub krypto. Aby transakcja została wykonana, jest ona najpierw blokowana w orderbooku, gdzie wymagany jest konsensus w sprawie ceny od obydwu stron.

Może więc dojść do sytuacji, w której konsensus nigdy nie nastąpi, a transakcje nie zostaną zrealizowane przez dłuższy czas, ponieważ nie ma wystarczającej liczby chętnych, a także z powodu załamania płynności na giełdzie.

Problemy te rozwiązuje koncepcja animatora rynku (market maker – MM). Ci animatorzy rynku wyrażają chęć kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych, zapewniając w ten sposób wymaganą płynność rynkowi, co ostatecznie wspiera szybkie procesowanie transakcji kupna – sprzedaży na giełdzie.

Orderbook i MM nie są skuteczne w przypadku Defi, dlaczego?

Scentralizowane giełdy mają wysoki poziom płynności, aby ułatwić płynny handel kupno i sprzedaż, aczkolwiek w świecie DeFi nie jest to skuteczne.

W Defi, zależność od zewnętrznych animatorów rynku w celu wsparcia transakcji może prowadzić do długiego czasu realizacji i wzrostu kosztów. Takie podejście może skutkować pewnymi poślizgami na rynkach. Tak więc tutaj, w przeciwieństwie do scentralizowanych giełd, giełda Defi opiera się na koncepcji Automated Market Maker (AMM)?

Co to jest Automated Market Maker (AMM)?

AMM uniswap
źródło: Uniswap

Zdecentralizowane protokoły handlowe nie mogą polegać na księgach zleceń i ręcznych animatorach rynku. Opierają się więc na automatycznym mechanizmie niektórych animatorów rynku, takich jak Uniswap, Sushi, Curve i Balancer, który eliminuje potrzebę korzystania z usług strony trzeciej, ułatwiając użytkownikowi handel przy użyciu prywatnego portfela kryptowalut.

Zautomatyzowani animatorzy rynku umożliwiają użytkownikom zainteresowanym handlem interakcję z oprogramowaniem smart kontraktów, które zapewnia wymaganą płynność na zdecentralizowanych giełdach.

Wróćmy do kwestii pul płynności.

Działanie puli płynności (przy użyciu AMM)

AMM jest sercem koncepcji puli płynności. Dzięki AMM traderzy mogą uczestniczyć w puli płynności zapewnianej przez giełdy takie jak UniSwap itp. Uczestnicy rynku mogą wchodzić i wychodzić ze swoich pozycji na parach tokenów, które byłyby wysoce niepłynne w orderbookach scentralizowanych giełd.

AMM dostarczają giełdy takie jak Uniswap. Bancor jest zarządzany głównie przez smart kontrakty, które napędzają pule płynności. Pule płynności na AMM obejmują parę aktywów kryptowalutowych, takich jak DAI / ETH lub USDC / ETH:

pule płynności
źródło: uniswap pools

Po utworzeniu dowolnej puli płynności LP (dostawca płynności) decyduje o początkowej cenie bazowej i ustala równą podaż par krypto-aktywów. Ta zasada równej podaży dotyczy wszystkich innych LP, którzy chcą zapewnić płynność puli.

Konieczne jest zrozumienie, że każda transakcja wykonywana przez traderów przy użyciu AMM nie jest kontrolowana przez żadnego kontrahenta. Zamiast tego wykonujesz transakcję w oparciu o płynność w puli płynności. Więc jeśli chcesz kupić monetę, nie musisz mieć żadnego prawdziwego sprzedawcy, aby to zrobić, wystarczy zaangażować się w pulę płynności, która z kolei jest zarządzana przez smart kontrakty, aby zapewnić wystarczającą płynność.

Smart kontrakty dokonują również price discovery za pomocą algorytmu opartego na transakcjach, które mają miejsce w puli płynności.

Giełdy Defi oferuja programy motywacyjne dla tych, którzy zdecydują się dostarczać płynność. Jako LP jesteś nagradzany proporcjonalnie do ilości płynności, którą dostarczasz do Puli Płynności. Za każdą udaną transakcję, która ma miejsce w puli, którą wsparłeś, otrzymujesz opłatę transakcyjną, która jest proporcjonalnie dzielona między wszystkich dostawców płynności obsługiwanych przez dane AMM.

Proporcje tokenów leżących w puli Płynności kontrolują cenę aktywów. Na przykład, kiedy kupujesz ETH z puli DAI/ETH, podaż ETH z puli zmniejsza się, a podaż DAI jest proporcjonalnie zwiększana. To podniesie cenę ETH i obniży cenę DAI.

Jakie są niektóre przypadki użycia puli płynności?

Liquidity mining

Liquidity mining (LM) jest popularnym sposobem na to, aby zaciągnąć swoje krypto do prac, w celu uzyskania pasywnego dochodu. jest to również określane terminem „Yield Farming”.

Koncepcje pul płynności są wykorzystywane przez platformy takie jak Compound lub Yearn Finance, które wykorzystują automatyczne generowanie zysków z połączonych aktywów i wypłacają nagrodę LP jako zysk (yield). Korzystając z LM, ten zysk lub nowo wybite tokeny są rozdzielane proporcjonalnie do każdego użytkownika na podstawie ich udziału w puli.

Usprawnienie działania projektu oraz kwestie związane z zarządzaniem

Istnieje wiele projektów lub sytuacji, w których wymagane jest głosowanie za pomocą tokena, a duża ich liczba potrzebuje wystarczającej podaży, aby zbudować pewien konsensus w celu przeforsowania silnej propozycji zarządzania. Koncepcje puli płynności mogą być tutaj wykorzystane do zebrania wystarczających funduszy od uczestniczących użytkowników i wymuszenia governance wymaganego do utrzymania lub rozwoju dowolnych protokołów Defi.

Generowanie tokenów syntetycznych

Pule płynności są również wymagane do wybicia tokenów syntetycznych. W celu wygenerowania takich tokenów należy zapewnić pewne kryptowaluty jako zabezpieczenie puli płynności, która z kolei łączy się z zaufaną wyrocznią (oracle).

Wyrocznie blockchainowe to usługi stron trzecich, które dostarczają smart kontraktom informacje z zewnętrz. Służą jako pomosty między blockchainami a światem rzeczywistym.

Ryzyko związane z pulami płynności:

Jak wspomniano, pule płynności mają wiele zalet, takich jak zapewnienie stałej płynności przy zmieniających się poziomach cen, AMM itp. Ale mają swoje własne ograniczenia, które każdy trader musi wziąć pod uwagę, aby skorzystać z tej koncepcji.

Jednym z takich zagrożeń jest ryzyko straty. Oznacza to mniejszą wartość w dolarach/fiat w momencie wypłaty niż w momencie uczestnictwa w puli. Zjawisko to pojawia się, gdy stosunek cen aktywów w puli płynności zmienia się drastycznie.

Tak, oznacza to, że istnieje potencjalne ryzyko trwałej utraty wszystkich zgromadzonych środków z powodu problemów z błędami smart kontraktu lub pewnego rodzaju manipulacji w pulach płynności. Ta strata może być nieodwołalna i musi zostać uwzględniona przez każdego tradera.

Czy można coś na to poradzić?

Tak, jest jakaś możliwość. Dopóki nie wypłacisz zdeponowanych tokenów w czasie, gdy pula ulega zmianie w stosunku cen, nadal możliwe jest złagodzenie tej straty. Często tę stratę można ograniczyć, jeśli ceny tokenów powrócą do pierwotnej wartości. Więc jeśli jesteś wystarczająco cierpliwy i zdecydowany, nadal możesz dać sobie szansę na odbicie, w przeciwnym razie, jeśli wpadniesz w panikę i zdecydujesz się wycofać, możesz zaliczyć trwałą stratę.

Słowem podsumowania

Szczęście przychodzi do tych, którzy mają odwagę znosić ból, gdy sprawy wydają się nie iść po ich myśli. Jeśli zatem jesteś nowy w Defi i nie masz wystarczającego wykształcenia w zakresie pojęć z nim związanych, warto poświęcić trochę czasu na naukę.

Przy wysokim poziomie świadomości i odpowiednio skalkulowanym ryzyku, skorzystanie z pul płynności, liquidity miningu, może pomóc Ci wypracować przyzwoity dochód.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze