SSR w rekordowym dołku. Co to oznacza dla BTC?

Według wykresu dostarczonego przez firmę analityczną Glassnode, bitcoinowy Stablecoin Supply Ratio (SSR) spadł, osiągając poziomy niższe niż jesienią 2020 roku.

Oznacza to, że siła nabywcza stablecoinów dla bitcoina wzrosła.

Napływ stablecoinów

CIO Moskovski Capital, Lex Moskovski, udostępnił wykres Glassnode, który pokazuje, że Bitcoin Stablecoin Supply Ratio wykazał ogromny spadek.

Stablecoin Supply Ratio (SSR) Bitcoina mierzy podaż BTC podzieloną przez podaż stablecoinów.

Ekspert interpretuje to jako czynnik zwyżkowy: jeśli SSR zanurkuje głęboko, obecna podaż stablecoinów miałby większą siłę nabywczą, aby kupić bitcoin.

Lex Moskovski dodaje, że już niebawem możemy zobaczyć więcej środków, które mogą zacząć napływać do flagowej kryptowaluty.

Kolejna firma IT dołącza do MicroStrategy w zakupie BTC

Dokumenty złożone w amerykańskiej SEC pokazują, że duża firma informatyczna Globant kupiła bitcoiny o wartości 500 000 USD.

Na początku tego miesiąca firma MicroStrategy, kierowana przez Michaela Saylora, ogłosiła zakup bitcoina o wartości 10 milionów dolarów. Nie był to pierwszy zakup w tym roku ani nawet w 2020 roku.

Oprócz tych dwóch gigantów IT, kilka innych spółek publicznych nabyło ostatnio flagową kryptowalutę, umieszczając ją w swoim bilansie. Są wśród nich Mercado Libre notowane na Nasdaq czy japońsko-koreański producent gier Nexon.

Może Cię zainteresować:

Z archiwum Bithub:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze