Bitcoin | Coraz więcej siły…

3 353

Leisl Eichholz z platformy analitycznej blockchain Glassnode wymieniła szereg pozytywnych sygnałów dla bitcoina, w tym tak zwany Stablecoin Supply Ratio (SSR), który sygnalizuje wzrosty na rynku kryptowalut. Z perspektywy czasu SSR to stosunek między podażą bitcoinów a podażą stablecoinów oznaczonych w BTC.

Sygnał coraz większej siły nabywczej stablecoinów

Glassnode zauważa, że jeśli SSR jest niski, stablecoin ma większą siłę nabywczą, aby kupić bitcoin. I odwrotnie, wysoki odczyt SSR odzwierciedla presję sprzedaży na rynku bitcoinów.

W 2021 r. wskaźnik SSR BTC spadał. W miarę bicia większej liczby stablecoinów” zauważyła Liesl Eichholz w cotygodniowym komunikacie dla klientów. „Kiedy SSR jest niski, oznacza to, że istnieje duża podaż stablecoinów w stosunku do BTC, co wskazuje na większą siłę nabywczą gotową do wpłynięcia do BTC i innych aktywów”.

źródło: Glassnode

FUD wokół Tether

Trwahją dyskusje odnośnie wiarygodności USDT firmy Tether, stablecoina, który obejmuje około 80 procent wszystkich transakcji bitcoin na wszystkich giełdach. Jego limit podaży przekroczył niedawno 26 miliardów dolarów, co powinno oznaczać, że iFinex – spółka macierzysta Tether – musi posiadać na rachunkach 26 miliardów dolarów, aby utrzymać kurs.

Niemniej jednak firma unikała dotychczas audytów zewnętrznych. Pozostaje uwikłana w spór prawny z New York’s Attorney Journal za rzekome niewłaściwe obchodzenie się z funduszami klientów i brak oparcia podaży USDT w dolarach.

„Żadna agencja rządowa nie nadzoruje Tether i nie upewnia się, czy zachowują się właściwie, dlatego Tether i jej siostrzana firma Bitfinex od lat robią, co chcą” napisała niezależna dziennikarka Amy Castor.

konsolidacja bitcoin
bitcoin konsoliduje się powyżej przedziału 30 000 – 33 000 USD już od tygodnia; źródło: TradingView

Bitcoinowe byki zdały się ignorować do tej pory kontrowersje związane z Tether. Stablecoin nadal zyskuje na popularności na giełdach, upraszczając i przyspieszając transakcje. To w pewnym stopniu potwierdza wskaźnik SSR Glassnode do przewidywania następnego trendu. Wiele USDT – wspieranych lub nie – czeka na uboczu, aby wejść na rynek bitcoina.

„Wiele z tych nowo wybitych stablecoinów jest zdeponowanych na giełdach, co oznacza, że są one wysoce płynne i gotowe do zakupu aktywów, takich jak BTC”– stwierdziła Eichholz.

Pro wzrostowe wskaźniki dla BTC

Inne wskaźniki on-chain dostępne w Glassnode pokazują, że bitcoin jest w dobrej kondycji. Obejmują one narzędzie, które śledzi salda BTC na giełdach kryptowalut. Wyższy odczyt pokazuje, że więcej traderów deponuje swoje BTC, aby je później sprzedać. I odwrotnie, niższy odczyt odzwierciedla tak zwany sentyment HODL, czyli „trzymaj”.

płynność na bitcoinie
Płynność na Bitcoinie; źródło: TradingView

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze