Byki w natarciu | Łączna podaż 4 największych stablecoinów w stanie ATH

2 822

Podaż w obiegu czterech największych stablecoinów wzrosła do nowych rekordów wszech czasów. Czy bitcoinowe byki rozpalą niebawem kolejną falę hossy?

Łączna kapitalizacja Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) i Dai (DAI) wzrosła – od początku tego roku – o prawie 190%, z poziomu 27 miliardów dolarów do blisko 78 miliardów dolarów.

Kapitalizacja stablecoinów na wzrostowej fali

W raporcie z 3 maja Glassnode podkreśliło, że ​​Tether zajmuje silną pozycję jako lider stablecoinów, reprezentując dwie trzecie łącznej kapitalizacji czterech największych monet tego sektora. Całkowita podaż USDT osiągnęła pod koniec ubiegłego tygodnia rekordowy poziom 51,78 miliarda dolarów, po wzroście o 1,48 miliarda dolarów, czyli 3% w zaledwie siedem dni.

W ciągu ostatniego tygodnia wzrosła również podaż USDC – o około 1 miliard USD, a jego kapitalizacja wynosi obecnie 14,5 miliarda USD. 30 kwietnia rynek odnotował krótkotrwały szczyt na tym stablecoinie na poziomie 15 miliardów dolarów.

3 maja rekordowy poziom 7,8 miliarda dolarów osiągnęła kapitalizacja BUSD, podczas gdy podaż DAI jest na najwyższym w historii poziomie 3,9 miliarda dolarów (w chwili przygotowywania niniejszej publikacji).

Rosnąca kapitalizacja stablecoinów a sytuacja na rynku BTC

Glassnode podkreśla, że wraz ze wzrostem kapitalizacji stablecoinów, ​​współczynnik Stablecoin Supply Ratio (SSR) Bitcoina, który mierzy podaż BTC podzieloną przez podaż stablecoinów, znajduje się na najniższym od początku roku poziomie 13,4 i zbliża się do najniższego w historii poziomu 9,6.

źródło: Glassnode

Wykres ilustruje, że SSR utrzymywał się na niskim poziomie w latach 2020 i 2021. Kapitalizacja stablecoinów rosła w tym okresie proporcjonalnie do wzrostu cen bitcoina.

Według Glassnode, malejąca wartość SSR jest pozytywnym sygnałem, że globalna podaż stablecoinów rośnie w stosunku do kapitalizacji rynkowej BTC:

„Wraz ze wzrostem całkowitej podaży stablecoinów sugeruje to zwiększoną 'siłę nabywczą’ krypto-rodzimego kapitału, który można szybko wymienić i sprzedać na BTC i inne aktywa kryptowalutowe.”

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze