Solana: Księżyc jest zdecydowanie za nisko

6 071

Solana (SOL) ma coraz większy apetyt na wzrosty. Nie zwracając zupełnie uwagi na wypełniony spadkami tydzień, SOL wskoczyła na 6 miejsce zestawienia aktywów cyfrowych o największej kapitalizacji.

Przed zbliżającym się weekendem inwestorzy mają nadzieję, że niedźwiedzi epizod z ostatnich kilku dni szybko zostanie zapomniany. W ciągu zaledwie jednego dnia cały rynek kryptowalut stracił ponad 11% swojej całkowitej kapitalizacji. Spadało wszystko, ale nie Solana

Pomimo zawirowań na wykresach cen większości projektów krypto, Solana wciąż rośnie. Według danych Coingecko, obiecujący blockchain odnotował najlepsze wyniki z 10 najlepszych kryptowalut w ciągu ostatnich 7 dni, zwiększając swoją wycenę o 86,9%.

To wystarczyło, aby SOL, token Solany, wyprzedził XRP w rankingu kryptowalut i po raz pierwszy zajął 6 miejsce na liście.

solana kapitalizacja
źródło: link

Solana: Księżyc to za mało

Patrząc na wykres, cena Solany przewyższa wszelkie oczekiwania. Jej wzrost jest niemal paraboliczny i ma miejsce właściwie od początku sierpnia przy coraz większych cotygodniowych świecach.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena SOL utrzymuje się na poziomie powyżej 200 USD:

solana kurs
źródło: link

Fundamenty są mocne

Nie dalej jak w zeszłym tygodniu Solana była w stanie zamienić się miejscami z Dogecoin. Umocnienie pozycji powyżej XRP jest dla Solany ważnym kamieniem milowym. Przyspieszony wzrost odzwierciedla optymizm spekulantów i inwestorów, którzy są pewni trwałej aprecjacji tokena.

Ten wzrost pokazuje również doskonałe fundamenty, które niesie ze sobą ten blockchain. Obecnie zyskuje popularność wśród najlepszych programistów dApp ze względu na wysoką wydajność i skalowalność. Kolekcje NFT, takie jak Degenerate Ape Academy, wybrały Solanę zamiast starszych konkurentów, takich jak Ethereum. Ponadto całkowity wolumen zablokowany na platformach DeFi działających na Solanie przekracza 7,5 mld USD.

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze