Sieć Polygon z powodzeniem wdrożyła EIP-1559 | MATIC stanie się deflacyjny

3 326

Aktualizacja EIP-1559, która w sierpniu zeszłego roku wprowadziła mechanizm częściowego spalania opłat sieciowych, została właśnie uruchomiona w sieci skalowania warstwy drugiej Polygon.

Rozwiązanie pojawiło się w sieci Polygon na wysokości bloku 23850000. Zespół Polygon ogłosił datę uruchomienia założeń EIP-1559 na 17 stycznia, po pomyślnym wdrożeniu w sieci testowej o nazwie Mumbai.

EIP-1559 wprowadza do Polygon ten sam mechanizm regulacji opłat co w Ethereum. Skutkuje to spalaniem tokenów MATIC. Znosi również metodę aukcji pierwszej ceny do obliczania opłat sieciowych, co prowadzi do lepszego oszacowania kosztów, aczkolwiek nie obniża cen gazu.

„Spalanie to proces dwuetapowy, który rozpoczyna się w sieci Polygon i kończy w sieci Ethereum.”

Deflacyjne MATIC

Zespół Polygon stwierdził, że podobnie jak ETH, MATIC prawdopodobnie stanie się deflacyjne, a według szacunków co roku spalane będzie 0,27% całkowitej podaży. Przy stałej podaży ustalonej na poziomie 10 miliardów tokenów MATIC, w obiegu znajduje się 6,8 mld.

„Presja deflacyjna przyniesie obopólne korzyści zarówno weryfikatorom, jak i węzłom delegującym, jako że nagrody, które otrzymują oni za przetwarzanie transakcji w sieci Polygon są denominowane w MATIC.”

Pomimo tego, że stanowi rozwiązanie warstwy drugiej, sieć Polygon ucierpiała niedawno z powodu własnego „kryzysu gazowego”. Na początku tego miesiąca, opłaty za gaz w Polygon gwałtownie wzrosły. Wzrost popytu na gaz miał był spowodowany niebotycznym popytem na yield farmingową grą o nazwie Sunflower Land.

Odkąd pojawiła się na Ethereum około sześć miesięcy temu, EIP -1559 zaowocowała spaleniem 1,54 miliona ETH (jak do tej pory). Przy obecnych cenach ETH wynosi to około 5 miliardów dolarów. W momencie, gdy Ethereum wejdzie w ostateczną fazę aktualnych przemian i zacznie w pełni działać w oparciu o proof-of-stake, „emisja” ETH ma stać się deflacyjna w wymiarze -2,5% rocznie.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji MATIC kosztował 2,19 USD. W ciągu ostatniego tygodnia notowania tokena spadły o nieco ponad 7%.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze