Santiment | Altcoiny i tokeny ponad bitcoinem

3 260

Platforma analityczna Santiment wykazała, że wskaźnik dyskusji na temat bitcoin spadł i to dość znacząco. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że traderzy krótkoterminowi zajęci są obserwowaniem tego, co dzieje się w przestrzeni altcoinów i tokenów. A dzieje się całkiem sporo.

Wszystkie oczy na…

Wielu traderów zahipnotyzował niebywały rajd Solany, która przekroczyła wycenę 100 USD i nadal rosła osiągając (w chwili przygotowywania niniejszej publikacji) ATH na poziomie 194,82 USD (CoinMarketCap).

Santiment zauważył również, że w metryce tematów zyskujących na popularności prowadzili Polygon (MATIC) i Cardano (ADA). Jednym z ostatnich „tematów nr 1” był ostatnio Matic, dzięki 31% wzrostowi cen w ciągu czterech dni. Tymczasem, w kontekście ADA najwięcej dyskusji skupiło się wokół doniesień o rzekomej „awarii sieci testowej” Cardano.

Perspektywy dla bitcoina

Willy Woo opisał wczoraj na Twitterze trajektorię wzrostu bitcoina i porównał ją ze wzrostem złota i akcji (agregat M2). Porównanie dokonane na wykresie w tej samej skali dało oszałamiający efekt.

Analiza Woo pomogła wielu spojrzeć na pozornie letargiczny wzrost bitcoina z odpowiedniej perspektywy. Co więcej, propagator modelu stock-to-flow, Plan B, potwierdził, że jego szacunki „100 000 USD do Bożego Narodzenia” są nadal aktualne.

W chwili publikacji cena BTC wynosiła 52 343USD. Ostatnia aktualizacja wskaźnika Bitcoin Fear and Greed Index odnotowała wartość 79, sygnalizując „ ekstremalną chciwość”. Jako, że hodlerzy BTC wyczekują sezonu jesiennego, wskaźniki Santiment sugerują, że na rynku monet alternatywnych może koncentrować się coraz więcej uczestników rynku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze