Na dzień przed uruchomieniem Ignition Solana (SOL) osiąga 100 USD

Zapowiedź tajemniczego wydarzenia o nazwie „Ignition” rozpaliła oczekiwania względem kursu SOL: cena Solany po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 USD.

Jutrzejszy dzień może przynieść kolejny rekord ceny, bo właśnie wtedy zostanie wdrożona funkcja „Ignition”, która oznacza… zapłon.

Czy jutro rozpocznie się spalanie Solany?

Wielu miłośników kryptowalut uważa, że jutrzejszy „Ignition” to nic innego jak funkcja spalania, dzięki której zmniejszy się ilość SOL, co mogłoby korzystnie wpłynąć na cenę. Wskazuje na to również krótkie nagranie promujące akcje, na którym widać płonień zapalniczki. Należy jednak pamiętać, że ta informacja nie została oficjalnie potwierdzona, więc może się okazać, że wydarzenie „Ignition” nie będzie miało nic wspólnego z paleniem tokenów SOL. Wcześniejsze tego typu akcje nie były bowiem w żaden sposób reklamowane, ani też nie towarzyszyła im dedykowana podstrona, jak ma to miejsce w przypadku jutrzejszego wydarzenia.

Na solana.com/ignition można na razie zostawić adres mailowy, aby być na bieżąco z „Ignition”. Znajduje się tu również tajemniczy komunikat o treści: T-minus 3, 2, 1… Tylko niebo jest granicą. Co wypuścisz na rynek? 31 sierpnia – 8 października.

„T-minus 3, 2, 1…
The sky’s the limit. What will you launch?
August 31st – October 8th”

W chwili pisania artykułu kurs Solany (SOL) wynosi 100,40 USD. ATH, które miało miejsce kilka godzin wcześniej, odnotowano na poziomie 101,57 USD.

O ile więc obecność zapalniczki w nagraniu promującym wydarzenie może oznaczać spalanie, to zapis „co wypuścisz na rynek?” wskazuje raczej na nowe rozwiązania dla deweloperów korzystających z Solany przy tworzeniu zdecentralizowanych aplikacji. Dotychczas na Solanie uruchomiono już kilka udanych projektów NFT (w tym popularne Degenerate Apes). W przypadku solanowych małp wystarczyło zaledwie osiem minut, aby sprzedały się wszystkie z 10 000 dostępnych niewymienialnych tokenów za łączną kwotę 96 000 SOL.

Jedno jest pewne: 31 sierpnia kurs SOL może zaskoczyć nawet największych miłośników Solany. Więcej informacji na temat tego blockchaina znajdziesz w artykułach Solana | Vademecum wiedzy nt. najgorętszego łańcucha bloków tego lata i ciekawostki na temat Solany.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze