Ciekawostki na temat Solany

3 697

Solana (SOL) cieszy się ostatnimi dniami dużym zainteresowaniem społeczności kryptowalutowej i regularnie osiąga kolejne ATH. Pomijając nawet zyski osiągane przez inwestorów, jest to szybki i bezpieczny blockchain, który w niedalekiej przyszłości mocno namieszać w całej branży kryptowalut.

Niezależnie wiec od tego, czy ktoś planuje zainwestować w SOL (lub czeka na idealny moment, aby zrealizować zyski), warto dowiedzieć się jak najwięcej na temat Solany.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o Solanie

Czytelnicy BitHub mogą skorzystać z kompleksowo opracowanego artykułu Solana | Vademecum wiedzy nt. najgorętszego łańcucha bloków tego lata, w którym poruszone zostały takie zagadnienia, jak:

  • co to jest Solana?
  • krótka historia Solany,
  • 8 cech blockchainu Solana.

Warto również wiedzieć, co na temat projektu sądzi jego twórca i CEO Anatoly Yakovenko oraz inne osoby, które mają kluczowe znaczenie dla projektu. Umożliwia to nowe nagranie opublikowane na kanale CoinGecko w serwisie YouTube.

Przyszłość Solany: sieć społecznościowa czy finanse?

Na tle ostatnich wzrostów (w momencie pisania artykułu Solana osiągnęła kolejne ATH, a jej aktualny kurs wynosi 78,35 USD) ciekawie wygląda odpowiedź Yakovenko na pytanie o to, jakie zastosowania dla Solany widzi w następnych latach. Zdaniem CEO projektu w przyszłości Solana może stać się siecią społecznościową ze wspaniałymi ludźmi, którzy będą ją wykorzystywali do tworzenia różnych rzeczy.

„Future of Solana is headed towards a social network with an awesome community, culture to it, and people that are building stuff”.

Jak mierzyć sukces Solany?

Anatoly Yakovenko uważa, że najważniejsze jest to, czy uda się zbudować sieć odporną na cenzurę, która będzie interesująca dla użytkowników. Tym za miernik sukcesu podaje liczbę zespołów, które pracują na Solanie i wykorzystują ją do tworzenia nowych projektów.

CEO Solany wyjaśnił również, w jaki sposób doszło do współpracy Solany z FTX. Przyznał, że początkowo FTX było niewielką firmą, która chciała stworzyć lepszy DEX, a zespół odpowiedzialny za Solanę przekonał ich, że ich sieć będzie najlepszym wyborem.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze