ATH bitcoina, złoto i M2 | Ile jest wart BTC w USD (tak naprawdę)?

Co może stać się katalizatorem nowego ATH bitcoina? Według niektórych obserwatorów odpowiedź na to pytanie leży w korelacji złota i agregatu M2 dolara…

ATH Bitcoina | Tylko pod pewnymi warunkami…

Popularny trader Joe007 stwierdził, że jeśli bitcoin miałby zbilizyć się do swojego dotychczasowego ATH, miałby napotkać problemy z płynnością. Zauważył, że tylko nieliczni inwestorzy chcieliby kupić ATH bitcoina „za rzeczywiste dolary”. Wręcz przeciwnie, brak zleceń kupna mógłby spowodowaćy głębszą korektę cen.

Ile jest wart jeden bitcoin w USD? Ale tak naprawdę…

Możliwe jest zakwestionowanie zdolności przeciętnego inwestora do określenia rzeczywistej wartości Bitcoina. Jak dotąd nie ma jednoznacznego algorytmu, który określałby godziwą cenę kryptowaluty.

To sprawia, że Bitcoin zalicza się do kategorii złota – aktywów „bezpiecznej przystani”, które dobrze radzą sobie w czasach niepewności na rynkach. Było to widoczne, gdy zarówno kryptowaluta, jak i metal szlachetny osiągnęły sesyjne maksima w trzecim kwartale. Ponieważ BTC / USD osiągnął w ciągu roku szczyt blisko 12500 USD i XAU / USD powyżej 2000 USD, inwestorzy skłonni byli do zachowania ostrożności.

wykres kursu BTC ath bitcoina
wykres kursu bitcoina od TradingView

Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że nie byli w stanie ocenić,czy wspomniane aktywa mają wystarczającą płynność, aby kontynuować ruch w górę. W rezultacie zarówno bitcoin, jak i złoto spadły. Co ciekawe, odpowiedź wydaje się leżeć w rynku złota…

M2 a ATH bitcoina

SomaBull, analityk finansowy skupiający się na złocie, napisał w swoim artykule na SeekingAlpha, że cena złota opóźniała inflację monetarną w całej jejhistorii.

Agregat pieniężny, nazwany M2, odzwierciedla całkowitą ilość pieniądza w obiegu w kraju, tj. bieżącą, realną podaż dolara amerykańskiego. Standard złota był zobowiązaniem uczestniczących w nim krajów do ustalenia cen ich walut  w odniesieniu do określonej ilości złota. Pieniądz krajowy i jego inne formy  (depozyty bankowe i noty dłużne) był swobodnie wymieniany na złoto po ustalonej cenie.

więcej na ten temat: tutaj

Chociaż Stany Zjednoczone nie działają już na tym samym standardzie, rynek nadal może mierzyć cenę uncji złota za pomocą M2.

złoto M2 USD
złoto vs M2 USD

Według badań przeprowadzonych w latach 80-tych przez St Louis Fed, aby nadążyć za trendem M2, złoto zwykle potrzebuje 12 kwartałów. Kierując się tą logiką, SomaBull doszedł do wniosku, że złoto pozostaje niedoszacowane w porównaniu z boomem podaży M2 w 2020 r. Analityk dodał, że jego zdaniem może to doprowadzić cenę złota do poziomu nawet powyżej 3000 USD.

Wynika to z niczego innego, jak z oczekiwań kolejnego dramatycznego wzrostu w M2. Rynek przewiduje, że rząd USA uwolni co najmniej 2 biliony dolarów w ramach pakietów stymulacyjnych związanych z koronawirusem. To z kolei dałoby złotu kolejny impuls do wzrostów, tak jak to się stało po ogłoszeniu pierwszego pakietu o wartości 2 bilionów dolarów.

Konkludując, bitcoin powinien podążać za wzrostem ceny złota w oparciu o cechy, które łączą go z żółtym kruszczem. To z kolei może oznaczać uwerturę nowego bull runu w kierunku ATH bitcoina. Nie ulega wątpliwości, że ten poziom pozostaje nadal w orbicie podstawowych celów bitcoinowych byków. To właśnie w otoczeniu kolejnych, bardziej hojnych podaży M2 rynek zyskałby wystarczającą płynność, aby zaatakować dotychczasowe ATH.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.


Komentarze