JPMorgan: Rynek kryptowalut jest znacznie bardziej elastyczny

Pomimo znacznych spadków cen w ostatnich tygodniach, analityk JPM stwierdził, że rynek kryptowalut jest teraz bardziej elastyczny w porównaniu z 2017 i 2018.

Porównując ostatnie spadki z tymi samymi wydarzeniami w 2018 roku, starszy strateg z JPMorgan Chase & Co stwierdził, że sytuacja na rynku jest obecnie znacznie bardziej elastyczna i solidna niż trzy lata temu.

Porównanie korekt rynkowych z 2018 i 2021 roku

To, co zapoczątkowali kilka tygodni temu Elon Musk i Tesla i otrzymało wsparcie ze strony Chin oraz ich negatywne nastawienie do sektora kryptowalut stało się przyczynkiem do najbardziej gwałtownej korekty na rynku w tym roku.

W ciągu kilku dni bitcoin spadł z 50 000 do 30 000 dolarów, a większość altcoinów spadła jeszcze niżej. Chociaż wymienione wyżej powody można uznać za czynniki inicjujące załamanie ceny sytuacja pogorszyła się, gdy nadmiernie lewarowani traderzy zaczęli likwidować swoje pozycje.

Te niekorzystne wydarzenia pozostawiły otwarte drzwi dla spekulacji na temat obecnego stanu rynku. Jednym z ostatnich, który podjął się tego zadania, był szef strategii JPM ds. Instrumentów pochodnych na stopę procentową – Josh Younger. Cytowany przez Bloomberga analityk nakreślił podobieństwa niedawnego spadku na rynku kryptowalut z tym, co wydarzyło się na początku 2018 roku, kiedy to faktycznie doszło do początków całorocznej bessy.

rynek kryptowalut
źródło: Bloomberg

Niemniej jednak Younger również wskazał kilka istotnych różnic, w tym zmienność rynkową, która tym razem pochodziła głównie z Ameryki Północnej.

Rynek kryptowalut jest w tym roku znacznie bardziej elastyczny

Drugim i być może nawet bardziej znaczącym powodem, który podkreślił Younger, był stan rynku po krachu. Zauważył, że rynek kryptowalut dość dobrze zareagował na 50% zrzuty z szybkim odzyskaniem na wszystkich wykresach.

„Nadal widzimy dowody na odporną mikrostrukturę na rynkach kryptowalut: skok zmienności wydaje się nieco lokalny, głębokość rynku jest niewielka, ale mimo tych ruchów nie doszło do pęknięcia, a ceny instrumentów pochodnych zdołały dostosować się wystarczająco szybko, aby odzyskać przyzwoity ułamek zlewarowanej wartości pozycji długich.”

Strateg doszedł do wniosku, że wszystkie powyższe argumenty „sprzeciwiają się poglądowi, że znajdujemy się w samonapędzającym się błędnym kole spadków cen […]”.

Społeczność kryptowalut wydaje się być świadoma faktu, że aktualny bull run 2020/2021 jest zupełnie inny niż cykl sprzed trzech lat. Rynek jest teraz bardziej dojrzały, a pojawienie się instytucji, banków i dużych korporacji tylko potwierdza tę narrację.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze