Nowości od BitMEX | YFI, DOT, BNB i… „KYC”!

Platforma instrumentów pochodnych kryptowalut BitMEX nadal wspiera nowe kryptowaluty. Firma ogłosiła wczoraj dodanie do swojej oferty trzech nowych kontraktów terminowych: YFI, DOT i BNB. Do tego dochodzi deadline w zakresie weryfikacji użytkowników (KYC), którzy chcieliby dalej korzystać z platformy.

Ostatnie tygodnie to czas wielu dyskusji i nowych ustaleń wokół BitMEX-a. Przypomnijmy, że całkiem niedawno włodarze giełdy zostali postawieni w stan oskarżenia w związku z zarzutami prowadzenia niezarejestrowanej działalności handlowej oraz nie respektowania założeń polityki KYC i AML. Spółka macierzysta giełdy, 100x, przeszła następnie restrukturyzację.

BitMEX dodaje nowe pary handlowe

Zgodnie z treścią wczorajszego ogłoszenia, BitMEX planuje dodać ofertę na kontrakty na Binance Coin (BNB), Polkadot (DOT) i Yearn.finance (YFI). To jedne z najbardziej popularnych aktywów cyfrowych w całej branży.

BitMEX zamierza uruchomić możliwość handlu nowymi kontraktami 30 października o godzinie 6:00 naszego czasu.

To, co sprawia, że te nowe kontrakty BitMEX są wyjątkowe, to fakt, że traderzy mogą zaksięgować marżę w bitcoinie. Tym samym będą mogli osiągać zyski lub straty na Bitcoinie, gdy zmieni się cena kontraktu. Różni się to od kontraktów tradycyjnie zabezpieczonych depozytem zabezpieczającym, które wymagają od handlowców posiadania tokena będącego przedmiotem obrotu lub środka trwałego, takiego jak Tether (USDT):

„Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów quanto, kontrakty te mają stały mnożnik Bitcoin, niezależnie od bazowej ceny Altcoin. Pozwala to traderom na long bądź short każdej monety bez konieczności jej posiadania określonej […]. Handlowcy wnoszą marżę w XBT i zarabiają lub tracą XBT, gdy zmieni się cena w przyszłości.”

BitMEX poinformował też, że do końca bieżącego roku zamierza listować kolejne produkty oparte o altcoiny. Nie dowiedzieliśmy się jednak, o które konkretnie chodzi. BitMEX chce skupić się na zdecentralizowanych finansach, które stały się, w ostatnich miesiącach, przedmiotem ogromnego zainteresowania inwestorów kryptowalutowych.

KYC na BitMEX

Ogłoszenie o nowych kontraktach stanowi pokłosie innego komunikatu giełdy o przyspieszeniu w zakresie polityki KYC.

BitMEX poinformował, że aby dalej móc korzystać z platformy, wszyscy użytkownicy mają czas na weryfikację do 5 listopada br.:

„Wprowadzamy zmiany, aby przyspieszyć wdrażanie naszego Programu weryfikacji użytkowników dla klientów indywidualnych i korporacyjnych BitMEX. Użytkownicy muszą teraz zostać w pełni zweryfikowani do 5 listopada 2020 r. O godzinie 00:00 czasu UTC, aby kontynuować handel na platformie. ”

Osoby, które nie ukończą KYC w wyznaczonym terminie, nie będą mogły otwierać nowych pozycji ani wypłacać kapitału ze swojego konta.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze