Ethereum prześcignęło Bitcoina

Rynki bitcoina i ehereum były świadkami nowej fali presji zakupowej, która pojawiła się na kilka dni po tym, jak obydwa aktywa – w ciągu ostatniego tygodnia – odnotowały spadki ceny. Gdy rynek wszedł na ścieżkę ożywienia, zwolennicy ethereum ponownie zyskali wiarę, że altcoin może pokonać bitcoina. Pod pewnym względami to się udało.

Powrót wiary społeczności w ethereum pojawia się w czasie, gdy altcoin po raz pierwszy przewyższył Bitcoin pod względem aktywności adresów. Według danych zebranych przez Santiment, aktywność adresów sieci Bitcoin odnotowała spadek przez wgląd na ostatnie ruchy korekcyjne ceny. Chociaż wycena ethereum również spadła, ze względu na korelację z bitcoinem, sentyment oparł się w dużej mierze na nadchodzących zmianach w kontekście hard forka London. Społeczność utrzymała pozytywne nastroje.

Wzrost aktywności adresów w sieci ETH był widoczny, gdy cena kryptowaluty wzrosła powyżej 2100 USD. Ten wzrost wskazywał również na zaufanie, jakie inwestorzy pokładają w Ethereum, zwłaszcza po wdrożeniu EIP-1559. Aktualizacja może podnieść wartość ETH, a Ci, którzy zrobili zakupy właśnie teraz, byli postrzegani jako kupujący „w dołku”. Uruchomienie testnetu Ethereum ma nastąpić 30 czerwca (Goerli) i 7 lipca (Rinkeby) przed zaplanowanym na lipiec oficjalnym startem mainnetu.

W ciągu ostatnich dwóch lat ethereum ugruntowało swoją pozycję jako ważny zasób cyfrowy. Można było to zaobserwować na przykładzie dziennego wolumenu transakcji raportowanych w sieci, co dodatkowo podkreśliło rosnące zaufanie w odniesieniu do potencjalnej przyszłości Etheru.

ethereum transakcje
źródło: Messari

Blockchain Ethereum wyszedł również na prowadzenie przed Bitcoin w kontekście dziennego wolumenu rozliczeń. Według Money Movers, Bitcoin rozliczał transakcje w wymiarze około 9,93 miliarda dolarów dziennie, podczas gdy w sieci Ethereum wartość rozliczenia była trzykrotnie większa.

bitcoin ethereum
źródło: Money Movers

W miarę tego jak rynek się zmienia, użytkownicy oczekują wzrostowych ruchów ceny również od ethereum. Sentyment tłumu do Ethereum pozostał historycznie niski, prezentując „wielką potencjalną okazję do zakupu przeciwko masom”. Misją etheru zdaje się być teraz wzrost ceny i doprowadzenie do sytuacji, że ethereum jeszcze bardziej wytraci na korelacji z bitcoinem.

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze