Ethereum | Analiza przyczyn wzrostu do 2000 USD i perspektywy na przyszłość

10 636

Istnieją trzy kluczowe przyczyny gwałtownego wzrostu wartości etheru: dynamiczny wzrost sektora DeFi, szum wokół ETH po rozpoczęciu notowań kontraktów terminowych na CME oraz malejąca ilość BTC i ETH na giełdach.

cena ethereum
kurs ETH/ USD od TradingView

Kontrakty terminowe CME i szum instytucjonalny

Ether osiągnął 2000 USD po raz pierwszy po uruchomieniu kontraktów futures ETH na CME na początku tego miesiąca. To instrumenty inwestycyjne skierowane głównie do inwestorów instytucjonalnych.

Przed wspomnianą premierą, na rynku obecne było przekonanie, że notowanie kontraktów na CME spowoduje znaczny spadek ceny ETH. Start notowań kontraktów futures na CME Bitcoin w 2017 roku zbiegł się bowiem, w tamtym czasie, z lokalnym szczytem na BTC.

Jednak od tego czasu ETH nieustannie rośnie, przekraczając nawet 000 USD. Nowy kamień milowy wskazuje, że wokół ETH istnieje obecnie znaczący szum instytucjonalny, o czym świadczy również wznowienie zakupów ETH przez Greyscale’s Ethereum Trust.

Dynamiczny rozwój DeFi

Według danych z Dappradar.com, całkowita zablokowana wartość (TVL) rynku DeFi wynosi prawie 50 miliardów dolarów.

dappradar cena ethereum
Całowita wartość środków zablokowanych w ramach DeFi; źródło: Dappradar

Termin TVL jest używany do pomiaru ilości kapitału, który jest zablokowany w każdym protokole DeFi. Przykładowo, jeśli 2 miliardy dolarów są wykorzystywane w protokole pożyczkowym oznaczałoby to, że TVL protokołu wyniesie 2 miliardy dolarów.

ETH korzysta bezpośrednio z wysokiej wartości TVL na rynku DeFi, ponieważ kryptowaluta jest używana jako środek do ponoszenia opłat transakcyjnych w sieci blockchain Ethereum. Im większe zapotrzebowanie na protokoły i usługi DeFi, tym większe korzyści z wartości ETH na rynku.

Rezerwy BTC i ETH nadal spadają na giełdach

W międzyczasie, cena bitcoina nie wykazuje oznak spowolnienia. Przekroczyła wartość 200 000 PLN i utrzymuje ją jako solidny poziom wsparcia. Jednym z powodów tego jest malejąca ilość BTC, a także ETH dostępnych na giełdach, co zmniejsza presję sprzedaży.

rezerwy giełdowe bitcoin i ethereum
rezerwy giełdowe ethereum (kolor czerwony) vs. cena ETH (kolor czarny); źródło: CryptoQuant

Ponadto, tak długo, jak cena bitcoina będzie nadal wykazywać siłę powyżej poziomu 50 000 USD, silny wzrost ETH najprawdopodobniej się utrzyma.

Według analityków z Santiment, wśród społeczności kryptowalutowej istnieje duże zainteresowanie Ethereum. Kiedy cena ETH przekroczyła 2000 USD, 33% wszystkich dyskusji dotyczących kryptowalut dotyczyło ETH:

Ethereum zyskuje momentum

Kurs ethereum iągnął nowy rekord wszech czasów blisko 2040 USD i osiadł znacznie powyżej 100 prostej średniej kroczącej (4 godziny). Niedawno nastąpiła krótkoterminowa korekta w dół poniżej poziomów wsparcia 2000 USD i 1950 USD. Cena etheru spadła nawet poniżej poziomu wsparcia 1850 USD.

źródło: tutaj

Jednak w pobliżu poziomu 1820 USD byki były nadal aktywne. Dołek kształtuje się w pobliżu 1813 USD, a cena obecnie rośnie. Nastąpiło przebicie powyżej poziomu zniesienia 50% Fibo ostatniej korekty z 2040 USD (high) do 1813 USD (low).

Na 4-godzinnym wykresie ETH / USD pojawia się również kluczowa linia trendu zwyżkowego, której wsparcie wynosi blisko 1860 USD. Natychmiastowy opór na zwyżce jest blisko poziomu 1950 USD. Zbiega się to z poziomem zniesienia Fibo 61,8% ostatniej korekty z przedziału 2040 USD (high) – 1813 USD (low).

Wyraźne przebicie powyżej poziomów 1950 i 1980 USD otworzy najprawdopodobniej drzwi do dalszych zysków. Poza tym, dzienne zamknięcie powyżej 2000 USD może spowodować wzrost ceny w kierunku 2150 USD i 2200 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze