Grayscale kupuje ETH warte 344 000 000 USD w dwa tygodnie

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, firma zarządzająca aktywami cyfrowymi Grayscale kupiła, w imieniu swoich inwestorów, ethereum (ETH) o wartości ponad 344 milionów dolarów.

Zgodnie z danymi platformy handlu kryptowalutami i analiz Bybt, w dniach między 3 a 13 lutego, do funduszu Grayscale Ethereum (ETHE) wpływały praktycznie codziennie inwestycje opiewające na tysiące ETH o wartości dziesiątek milionów dolarów.

Największego zakupu w tym okresie czasu Grayscale dokonało dokładnie 12 lutego. Do portfeli funduszu wpłynęło wówczas 52 730 ETH o wartości 1770 USD każdy.

grayscale eth
źródło: bybt.com

head

Podsumowując, w ciągu zaledwie dwóch tygodni, Grayscale kupiło 197 890 ETH i o wartości 344,3 miliona dolarów. Według Bybt, Grayscale Ethereum Trust posiada obecnie 3,13 miliona w ETH, co stanowi 0,2% całkowitej podaży wiodącej platformy inteligentnych kontraktów.

Rosnące zainteresowanie inwestorów funduszem Ethereum idzie w parze z faktem przywrócenia produktu do życia w Grayscale. Pod koniec grudnia firma zdecydowała się tymczasowo zamknąć fundusz.

W nowym tweecie Grayscale ujawnia, że obecnie zarządza aktywami kryptowalutowymi o wartości 38,8 miliardów dolarów. Aktywa pod parasolem Ethereum Trust (AUM) wyceniono na ponad 5,57 miliarda dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze