Ethereum | 1500 USD to teraz zdecydowanie za mało

5 592

Po ogromnych skokach cen tokenów skupionych wokół DeFi oraz wielu aktywów cyfrowych o mniejszej kapitalizacji, uwaga w końcu powraca do Ethereum.

Druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej jest w trakcie passy wyznaczania nowych, cenowych rekordów. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji ethereum kosztuje 1558 USD.

ethereum 1500
kurs ETH/ USD od TradingView; żródło


Grayscale robi zakupy, aby wzmocnić Ethereum

Michael Sonnenshein, dyrektor Grayscale, ogłosił, że Ethereum Trust firmy otworzyło właśnie drzwi dla akredytowanych inwestorów (po raz pierwszy od ponad miesiąca)

Grayscale jest w posiadaniu ponad 2,8 miliona ETH. Firma zanotowała około 400 000 napływów kryptowaluty w listopadzie – mniej więcej taką samą ilość ETH, jaka została wydobyta w tym okresie. Wielu inwestorów uważa, że ponowne otwarcie Ethereum Trust spowoduje wzrost popytu na kryptowalutę, zwiększając wartość aktywa.

Silne fundamentalne trendy

Spencer Noon, inwestor w firmie Variant zajmującej się kryptowalutami i analityk on-chain, zauważył, że Ethereum odnotowuje rekordowy poziom aktywności w łańcuchu według wielu znanych wskaźników.

Aby wymienić tylko kilka: opłaty transakcyjne Ethereum przewyższyły opłaty w Bitcoin ze względu na DeFi, ilość wartości przesyłanej w sieci osiągnęła najwyższy w historii poziom, Ethereum osiągnęło szczyt w postaci dziennej liczba aktywnych adresów.

Raoul Pal, założyciel Real Vision, powiększa swoją pozycję w ethereum. Inwestor dostrzega w ETH więcej potencjalnych korzyści niż w BTC:

„Dla długoterminowych HODLerów BTC i ETH jest to prawdopodobnie dobry moment, aby zacząć gromadzić więcej. Osobiście dodałem więcej ETH, a teraz czas dodać więcej spekulacyjnych kryptowalut. Nie pociągnąłem jeszcze za spust […]. Powodzenia ! Brzydka cena = okazja ”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze