Grayscale kupuje BTC 54% szybciej, niż jest ono wydobywane

4 587

Grayscale kontynuuje kupno BTC, dodając do zgromadzonych zasobów ponad 40 000 BTC w zaledwie 16 dni.

Digital asset manager Grayscale wykazuje niewielkie oznaki spowolnienia akumulacji bitcoinów, dodając do swojego portfela około 40 000 BTC od 13 stycznia. To około 1,36 miliarda dolarów wartości w BTC w ciągu zaledwie 16 dni.

Grayscale kupuje BTC szybciej, niż jest ono wydobywane

Tę ogromną kumulację odnotował Rafael Schultze-Kraft, CTO w firmie Glassnode zajmującej się analityką kryptowalut. Zauważył, że od początku roku wydobyto tylko 26 000 BTC. Oznacza to, że Grayscale kupowało BTC w tempie, które jest o 54% szybsze niż generacja nowej podaży BTC w tym roku. Zdecydowana większość kryptowalut została jednak zakupiona w ciągu ostatnich 16 dni. Oznacza to, że przez ostatnie dwa tygodnie Grayscale kupowała około 170% więcej bitcoinów niż ich wydobyto (w tym samym okresie).

Ogromne zyski inwestorów Grayscale

Jeśli nadal będzie kupować na tak wysokich poziomach, Grayscale może zgromadzić do końca 2021 roku 912,500 BTC. To około 5% krążącej podaży bitcoinów.

W 2020 roku Grayscale kupił BTC o wartości ponad 5 miliardów dolarów. W czwartym kwartale firma gromadziła średnio 251 milionów dolarów tygodniowo. Jednocześnie, wartość wszystkich aktywów zarządzanych przez fundusz wzrosła do ponad 20 miliardów dolarów.

Od dawna krążą pogłoski, że ogromne zakupy BTC przez Grayscale mają znaczący wpływ na cenę bitcoina. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs BTC/ USD wzrósł o 3% w ciągu ostatnich 24 godzin i wynosi 32 453 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze