2021: „Niech to! Instytucje wykupiły wszystkie bitcoiny!”

21 257

Firma warta 275 miliardów dolarów poinformowała SEC, że planuje inwestycję w wysokości ponad 500 milionów dolarów z funduszu Macro Opportunities za pomocą GBTC. Czy w 2021 instytucje „wykupią wszystkie bitcoiny”?

Z danych SEC wynika, że kolejna instytucja z Wall Street wykazuje ogromne zainteresowanie bitcoinem. Co ciekawe, może okazać się największym ze wszystkich dotychczasowych inwestorów instytucjonalnych bitcoin. Mowa o Guggenheim Partners.

Guggenheim | 10% aktywów w GBTC

Guggenheim ma umożliwić funduszowi Macro Opportunities zakup GBTC, instrumentu inwestycyjnego BTC od Grayscale.

„Fundusz Guggenheim Macro Opportunities może pośrednio starać się o ekspozycję inwestycyjną na bitcoiny, inwestując do 10% wartości swoich aktywów netto w Grayscale Bitcoin Trust („ GBTC ”)”czytamy w zgłoszeniu do SEC.

Według niezależnej agencji ratingowej Morningstar, fundusz Guggenheim Macro Opportunities zarządza obecnie aktywami o wartości 5,3 miliarda dolarów. Firma posiada czterogwiazdkową ocenę „opartą na zwrotach skorygowanych o ryzyko z 270 nietradycyjnych funduszy obligacyjnych”.

Instytucjonalna lawina bitcoin

Guggenheim określa ogólną strategię funduszu dotyczącą akcji na poziomie instytucjonalnym (symbol: GIOIX) jako produkt „pomysłów o najwyższym przekonaniu” zespołu inwestycyjnego. Gdyby fundusz miał objąć cały 10% udział w GBTC, byłby wart 500 mln USD.

W zgłoszeniu odnotowano również długą listę potencjalnych zagrożeń dla inwestorów związanych z kryptowalutami, które określono jako „aktywa cyfrowe zaprojektowane do działania jako środek wymiany”. Ryzyka obejmują brak regulacji dotyczących wymiany kryptowalut, historyczną „znaczącą premię” GBTC do wartości aktywów netto oraz między innymi niepewność co do przepisów i regulacji podatkowych.

Krok Guggenheim wydaje się być częścią kaskadowej serii inwestycji wskazujących na zwiększoną akceptację Bitcoina wśród głównych instytucji finansowych. W sierpniu firma Microstrategy zakupiła prawie 40 000 Bitcoinów, co doprowadziło do parabolicznego ruchu jej akcji. Podobnie firma świadcząca usługi finansowe Square, kupiła w październiku 50 milionów dolarów w bitcoinach.

Bitcoin już od dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowania instytucji finansowych:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze