Ethereum | To był najlepszy miesiąc w historii!

5 805

Ethereum zakończyło właśnie najlepszy miesiąc w swojej historii…

Druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej nie tylko osiągnęła w zeszłym miesiącu rekord wszech czasów, ale także odnotowała szereg innych ważnych kamieni milowych…

Nie tylko cena

Jeśli chodzi o ceny, inwestorzy odnotowali najwyższe miesięczne zamknięcie w historii, gdy moneta zakończyła miesiąc na poziomie 1313 USD, pobijając poprzedni rekord ustanowiony latem 2019 r., a także potwierdzając położenie 20-miesięcznej średniej kroczącej powyżej średniej 50-miesięcznej. Z punktu widzenia perspektyw cenowych, ten wskaźnik ma zdecydowanie byczy sentyment.

Ethereum wkroczyło w miesiąc luty z kapitalizacją rynkową przekraczającą 151 miliardów dolarów, czyli nieco poniżej 15% wartości wszystkich kryptowalut. Oznacza to również, że dwie największe kryptowaluty, bitcoin i ethereum, mają łączną dominację na poziomie 75%, pozostawiając resztę stawki daleko w tyle.

Jak pokazują dane Money Movers, ethereum wyprzedziło bitcoina pod względem dziennej wartości transferu, osiągając 19,1 miliarda dolarów dziennie – w porównaniu z 9,78 miliardami dolarów w sieci Bitcoin.

bitcoin ethereum
źródło: MoneyMovers

Wszystkiemu „winne” DEX-y?

Można to przypisać wielu czynnikom, w tym wolumenom obrotów na zdecentralizowanych giełdach (DEX). Według danych firmy Dune Analytics, w ciągu ostatnich 30 dni wzrosły one o 135%, przekraczając 54 miliardy dolarów.

Sektor zdecentralizowanych finansów (DeFi), który w dużej mierze opiera się na blockchainie Ethereum, a także rosnąca ilość środków zablokowanych w ramach ETH 2.0 to kolejne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Według DeFi Pulse, w inteligentnych kontraktach DeFi zablokowanych jest ponad 27 miliardów dolarów, podczas gdy liczba monet ETH wysłanych na adres depozytowy ETH 2.0 zbliża się do 2,9 miliona (lub około 3,8 miliarda dolarów przy obecnych cenach).

Miningowe korzyści

Osoby zaangażowane w wydobywanie ethereum również odniosły korzyści z ostatnich solidnych wyników tego aktywa. Według The Block, górnicy Ethereum przynieśli w styczniu przychody w wysokości 800 milionów dolarów, przewyższając poprzednie rekordy obserwowane dokładnie trzy lata temu, w styczniu 2018 roku.

Znaczna część tej kwoty – ponad 311 milionów dolarów, czyli prawie 40% – pochodziła z opłat transakcyjnych. pokazuje to, w jaki sposób pomagają one w nagradzaniu górników, którzy dbają o bezpieczeństwo sieci.

Jednak wydobywanie Ethereum jest coraz trudniejsze. Jak ujawniło Glassnode, trudność wydobycia kryptowaluty osiągnęła najwyższy w historii poziom 4745,167 TH. Oznacza to, że górnicy będą potrzebować więcej zasobów do generowania nowych monet.

Ethereum ma przed sobą pracowity miesiąc

W tym miesiącu przed Ethereum kilka ważnych wydarzeń. Najwięcej emocji wzbudza z pewnością umożliwienie inwestorom instytucjonalnym zaangażowanie się w aktywo. 8 lutego Grupa CME uruchomi kontrakty futures na ethereum.

Rynek oczekuje również większej ekspozycji instytucjonalnej za pośrednictwem Greyscale Ethereum Trust, który w zeszłym tygodniu wznowił prywatną ofertę swoich akcji dla akredytowanych inwestorów. Będą one również dostępne za pośrednictwem funduszy Galaxy Digital skoncentrowanych na Ethereum, które – zgodnie z treścią listu do inwestorów – mają zostać uruchomione w połowie lutego.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze