Spóźnił się na bitcoina, lecz w ethereum wszedł jak należy…

6 206

Jeden z wczesnych inwestorów Ethereum ujawnił, że stał się niezależny finansowo po sprzedaży wszystkich swoich zasobów w ETH. W momencie sprzedaży, cena drugiej największej kryptowaluty wynosiła 1200 USD.

Niejaki FollowMe22 ujawnił w wątku na Reddit, że sprzedał w ubiegłym tygodniu wszystkie ETH, które posiadał. Niemałe wrażenie w tej całej historii robi fakt, że zakupów dokonał w 2016 roku, kiedy ethereum można było kupić za nieco powyżej 2 USD.

„Jestem teraz niezależny finansowo”

Użytkownik przyznał, że przegapił szansę na wejście w bitcoina. Napisał, że na zakup ETH przeznaczył środki z rozliczeń podatkowych i kupił wówczas kilkaset cyfrowych monet. Aby zaoszczędzić pieniądze na inwestycje, zrezygnował z zakupu samochodu i dojeżdżał do pracy rowerem.

W wątku czytamy:

„Sprzedałem dużą część ETH podczas poprzedniego bullrunu w 2017 r., a teraz, w styczniu, pozostałą część. […] Teraz mam 27 lat i jestem niezależny finansowo. W tym roku kupuję moim rodzicom dom.”

Innemu użytkownikowi udało się odkryć pierwszy post FollowMe22, kiedy ten miał dopiero zamiar wejść w kryptowaluty. FollowMe22 pisał w nim, że chce „kupić około 250 ETH”. Prosił o poradę przyznając, że nie jest „zbytnio obeznany technicznie”.

W tym czasie użytkownik zastanawiał się, czy istnieje znaczne ryzyko związane z utrzymaniem jego zasobów na giełdzie kryptowalut, na której pozyskał środki. Po wyjaśnieniu wątpliwości FollowMe22 miał podjąć decyzję o inwestycji i trzymać swoje cyfrowe środki w portfelu.

Od tamtej pory cena dtrzykrotnie przekroczyła 1400 USD: raz na początku 2018 roku, drugi raz, na początku tego miesiąca i trzeci raz – dzisiaj. Niektórzy analitycy uważają, że może wzrosnąć znacznie wyżej. Strateg Fundstrat, David Grider uważa, że cena Ethereum może w dojść do 10 500 USD.

Były dyrektor wykonawczy Goldman Sachs, Raoul Pal wierzy, iż zgodnie z prawem Metcalfe’a, cena drugiej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej może wzrosnąć do 20 000 USD jeszcze „w tym cyklu”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze