„Elon ma plan” | Czy Musk rozważa kolejny zakup bitcoinów?

6 721

Społeczność spekuluje, czy Elon Musk dorzuci do bilansu Tesli kolejne bitcoiny… A może już to zrobił?

Elon Musk pyta, czy powinien sprzedać 10% akcji Tesli?

Dyrektor generalny Tesli Elon Musk zafundował swoim obserwatorom na Twitterze kolejną bombę. Zapytał , czy powinien sprzedać 10% akcji swojej firmy, wartych na moment publikacji około 25 miliardów dolarów. Impulsem takiej idei miały się stać obawy Muska odnośnie nowych wymogów podatkowych od niezrealizowanych zysków, które mają zostać wprowadzone w USA.

„Elon ma plan”

Pod ankietą Muska pojawiło się oczywiście wiele komentarzy od zwolenników bitcoina. Niektórzy poprosili szefa Tesli o przywrócenie możliwości płatności BTC za produkty firmy, inni świętowali potencjalną uwagę, jaką tak masowa sprzedaż TSLA mogłaby zyskać w kategoriach „byczego” sygnału dla rynku kryptowalut.

Anthony „Pomp” Pompliano odpowiedział:

„Jeśli sprzedasz akcje o wartości ponad 20 miliardów dolarów, rząd będzie mógł sfinansować się przez kilka minut z zapłaconego podatku. Będą świętować to tak, jakbyś zrównoważył budżet.”

Większość respondentów opowiedziała się, jak na razie, za tym, aby Elon Musk rozważył zakup większej liczby BTC. Spekulując na temat potencjalnego powiększenia salda kryptowaluty, analityk finansowy Kevin Paffrath zauważył, że brat Muska w piątek, 5 listopada akcje Tesli warte ponad 100 milionów dolarów.

O komentarz w tej sprawie pokusił się również Michael Saylor, który napisał:

„Jeśli celem jest dywersyfikacja, alternatywną strategią do rozważenia jest przekształcenie bilansu TSLA na standard Bitcoin i zakup BTC za 25 miliardów USD. Zapewniłoby to dywersyfikację, ochronę przed inflacją i więcej korzyści dla wszystkich inwestorów w sposób efektywny podatkowo.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze