Wartość bitcoinów Tesli wzrosła od chwili zakupu o 1 000 000 000 dolarów

3 986

Zakup bitcoinów wychodzi Tesli na dobre.

Zgodnie z danymi Bitcointreasuries.net, Tesla posiada obecnie około 43 200 BTC o wartości około 2,5 miliarda dolarów. To około 65% (1 miliard dolarów) więcej, niż firma zapłaciła w lutym za dodanie BTC do swojego bilansu.

wykres
źródło: TradingView

W drugim kwartale Tesla sprzedała 10% swoich bitcoinów – około 46 000 BTC – po zgłoszonej średniej cenie około 50 000 USD za monetę. W swoim raporcie finansowym za II kwartał firma poinformowała, że ​​zaksięgowała z tego tytułu zyski w wymiarze 128 mln USD.

Tesla zarobiła w drugim kwartale pierwszy miliard ze sprzedaży samochodów

Po ostatnim odbiciu ceny BTC, wartość netto zasobów kryptowalutowych Tesli wyniosła tyle, co jej dochody z II kwartału.

Tesla odnotowała za drugi kwartał 1,14 miliarda dolarów zysku netto i to po raz pierwszy w historii. Dochód był częścią 11,96 miliarda dolarów przychodów, które Tesla pozyskała głównie ze sprzedaży samochodów – około 10,21 miliarda dolarów.

1 października Tesla ujawniła, że ​​w trzecim kwartale dostarczyła 241 300 pojazdów elektrycznych, w porównaniu do 201 250 egzemplarzy w poprzednim kwartale. Biorąc pod uwagę wzrost wartości BTC w portfelu Tesli, oczekiwania odnośnie raportu, który ma zostać opublikowany 19 października, są dość wysokie:

„Sądzimy, że trzeci kwartał będzie najsilniejszym kwartałem w historii TSLA” powiedział Alexander Potter, analityk Piper Sandler.

Jak radzą sobie inne firmy, które zainwestowały w BTC?

Bitcoinowa strategia Tesli okazała się jak dotąd wysoce skuteczna. Nie powinien zatem dziwić fakt, że wiele notowanych na giełdzie firm zdecydowało się pójść w ślady firmy Elona Muska i zastąpić część swoich rezerw gotówkowych BTC.

Okazuje się, wartość BTC zgromadzonych przez firmy, które zainwestowały w kryptowalutę przed Teslą, odnotowała jeszcze większe wzrosty.

Żeby nie szukać zbyt daleko… MicroStrategy kupowała BTC o wartości około 3,15 miliarda dolarów w wielu rundach zakupowych. W wyniku pierwszego zakupu z 11 sierpnia 2020 r. wartość firmowego portfela zbliża się do 6,3 miliarda dolarów, co stanowi praktycznie dwukrotność początkowej inwestycji.

Znaczące wzrosty wartości bitcoinowego portfela odnotowała również firma Jacka Dorsey’a – Square. Inwestycja w wymiarze 220 milionów dolarów warta jest obecnie ponad 442 miliony dolarów.

Co więcej, kanadyjska firma zajmująca się wydobyciem kryptowalut, Hut 8 Mining Corp, odnotowała ponad 600% wzrost wartości swoich BTC zakupionych za 39,3 miliona dolarów..

źródło grafiki tytułowej: link

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze