Terra przeznaczy 139 milionów dolarów na zwiększenie użyteczności UST w DeFi

2 144

Plany twórcy Terra odnośnie uczynienia z UST dominującego gracza w przestrzeni aktywów cyfrowych wchodzą w życie. Zobacz, w które z projektów DeFi zaangażuje się Terra.

Wielosektorowy protokół blockchain Terra (LUNA) ogłosił propozycję doładowania pięciu różnych projektów DeFi w Ethereum, Solana i Polygon kwotą 139 milionów dolarów w celu zwiększenia przypadków użycia stablecoina UST.

Propozycja musi zostać jeszcze zaakceptowana przez społeczność Terra w drodze głosowania, które nastąpi prawdopodobnie w późniejszym terminie.

Terra jako dominujący gracz na rynku krypto-aktywów

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób UST i LUNA o wartości 139 mln USD miałyby być używane na różnych platformach DeFi, zawarto w dokumencie pod tytułem: UST Goes Interchain: Degen Strats Part Three.

Zgodnie z treścią propozycji, Terra zidentyfikowała kilka projektów partnerskich, w których zamierza zdeponować środki do wartości 50 milionów dolarów na wsparcie stabilności tych protokołów. Dzięki temu posunięciu Terra ​​chce wprowadzić przypadki użycia UST do DeFi na blockchainie Ethereum.

Przedstawione plany pozostają w zgodzie z wcześniejszymi komentarzami założyciela Terra Do Kwona, w których zauważył, że chce postrzegać UST jako dominujący stablecoin w przestrzeni kryptograficznej.

Obecnie, z kapitalizacją rynkową na poziomie powyżej 10 miliardów USD, TerraUSD (UST) zajmuje 4 miejsce na liście najlepszych stablecoinów. „Pierwsza trójka” wygląda nastepująco: Tether USDT (78,44 mld USD), USD Coin USDC (43,2 mld USD), Binance USD (14,4 mld USD).

Które z projektów zostaną wsparte przez Terra?

Tokemak (Ethereum)

Wśród nowych projektów DeFi, w których Terra planuje zdeponować UST, znajduje się dostawca płynności DeFi i animator rynku Tokemak.

Terra zamierza umieścić w tym protokole 50 milionów dolarów w UST na co najmniej sześć miesięcy, aby wesprzeć UST Pair Reactor. Oprócz zwykłych nagród TOKE, zasób może być również używany przez społeczność Terra do głosowania w LUNA Token Reactor.

Rari Fuse (Ethereum)

Kolejnym projektem pod względem wielkości wdrożenia UST jest Rari Fuse, platforma lendingowa, która na sześć miesięcy otrzyma fundusze w wysokości około 20 milionów dolarów. UST ma stać się najtańszym stablecoinem do pożyczania na Fuse.

Convex Finance (Polygon)

Agregator zysków Convex Finance otrzyma UST o wartości 18 mln USD. Dostawcom płynności, którzy korzystają z UST w różnych pulach Convex, Terra zaoferuje zachęty w LUNA.

OlympusDAO (Ethereum, Solana, Polygon)

Następnym projektem, który będzie finansowany z wykorzystaniem UST jest Olympus, protokół zdecentralizowanej waluty rezerwowej oparty na OHM. Całkowity wymiar alokacji UST w ramach tego projektu szacuje się na 1,425 mln USD w UST.

OlympusDAO współpracuje już z Terra. Ma wydać na swoim blockchainie enkapsulowaną wersję OHM – gOHM. Istotnym aspektem tego partnerstwa jest fakt, że Olympus wprowadzi OlympusPro do protokołów Terra. Oznacza to również współpracę społeczności Terra z Olympus DAO.

InvictusDAO (Solana)

Zdecentralizowana waluta rezerwowa w sieci Solana – Invictus – jest forkiem Olympusa, który z biegiem czasu okazał się obiecującym graczem w branży. Terra planuje zwiększyć swoją obecność na Solanie, tworząc obligacje IN/UST z wkładem w wysokości 250 000 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze