DeFi dla instytucji | W kolejce do Aave Arc ustawiło się już 30 instytucji

905

Platforma pożyczkowa Aave dodała do swojej oferty zdecentralizowaną pulę płynności dedykowaną użytkownikom klasy instytucjonalnej.

Zdecentralizowana platforma pożyczkowa Aave uruchomiła usługę licencjonowania pożyczek i płynności Aave Arc. Inicjatywa służy umożliwieniu instytucjom uczestnictwa w branży zdecentralizowanych finansów w zgodzie w obowiązującymi regulacjami.

Pierwszym z 30 podmiotów, które znalazły się na whiteliście Aave Arc, był Fireblocks, świadczący usługi powiernicze w zakresie aktywów cyfrowych dla klientów instytucjonalnych. W ogłoszeniu z 5 stycznia firma wyjaśniła, że pula Aave Arc „umożliwia instytucjom z whitelisty bezpieczne uczestnictwo w DeFi jako dostawcy płynności i pożyczkobiorcy”.

Aby uzyskać dostęp, użytkownicy Aave Arc muszą poddać się procedurze Know Your Customer (KYC) i Anti-Money LAundering (AML).

aave arc

Fireblocks występuje również w roli swoistego koordynatora whitelisty dla Aave Arc, zapewniając, że inne instytucje, które chcą dołączyć do puli, spełniają wymagania KYC/AML. Aave nie może realizować tego zadania samodzielnie, ponieważ nie jest podmiotem regulowanym, takim jak bank czy inna tradycyjna instytucja finansowa.

Jako koordynator, Fireblocks zatwierdził już „30 licencjonowanych instytucji finansowych”. W gronie tych, którzy wyrazili zainteresowanie dołączeniem do Aave Arc, znaleźli się (między innymi): Anubi Capital, Canvas Digital, CoinShares, GSR i Celsius.

Nowa pula płynności Aave ma na celu włączenie większej liczby instytucji do rozwijającej się przestrzeni DeFi, która szczyci się obecnie 133 miliardami dolarów całkowitej zablokowanej wartości (TVL). Według danych DappRadar, TVL w Aave wzrosła od 10 stycznia 2021 r. 4,5x.

Podczas gdy w 2021 r. coraz więcej instytucji wyraziło zainteresowaniem ekspozycji (bezpośrednio bądź pośrednio) na aktywa cyfrowe, większość z nich podchodziła dotychczas z rezerwą do DeFi. Wszystko przez wzgląd na przeszkody w zakresie compliance i niepewność regulacyjną.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze