Acala rusza z blockchainem warstwy 1 dedykowanym DeFi

1 561

Acala ogłosiła uruchomienie swojego łańcucha warstwy 1 przeznaczonego dla zdecentralizowanych finansów. Założenia obejmują zdecentralizowane rozwiązanie oparte o stablecoin, staking DOT i unikalny rodzaj kompatybilności z EVM, umożliwiający interakcję z Substrate.

Acala działa jako centrum DeFi i płynności dla sieci Polkadot. Jest to sieć warstwy 1 z obsługą technologii smart kontraktów, kompatybilna z Ethereum i zoptymalizowana pod kątem DeFi. Acala ma wbudowaną płynność i gotowe aplikacje finansowe. Z pomocą stablecoina aUSD, DOT Liquid Staking i EVM+ umożliwia programistom dostęp do najlepszej części sieci Ethereum i Substrate.

Jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem Acala mogła poszczycić się TVL na poziomie 600 milionów dolarów i ponad 200 000 posiadaczy na całym świecie. Oprócz imponującego TVL, sieć otrzymała wsparcie ze strony takich VC jak chociażby Pantera, Polychain, DCG i Arrington.

Acala buduje nową iterację zdecentralizowanych finansów, łącząc tradycyjną bankowość, najlepszą część branży fintech, z obecnie istniejącymi rozwiązaniami DeFi. Trzy miliony klientów Current.com już czeka na włączenie do ekosystemu umożliwiającego generowanie zysków za pośrednictwem Acala.

Podczas gdy Acala aktywnie pracuje nad rozwiązaniami, które zapowiedziano wcześniej, nadal planuje poszerzenie infrastruktury projektu poprzez dodanie krytycznego systemu pomostowego, który umożliwi skalowanie w ramach ekosystemu multi-chain, wykraczającego daleko poza Polkadot.

Niedługo po uruchomieniu sieci, do Acali dodany zostanie także staking, który będzie jednym z pierwszych rozwiązań na drodze do dalszego rozwoju. Zespoły deweloperskie skupione wokół ekosystemu planują wprowadzić swapy dla aktywów w parach DOT/LDOT, aUSD/USDT czy interBTC/RenBTC.

Przysłowiową wisienką na torcie ma stać się zaprezentowanie natywnego rozwiązania Acala dedykowanego pożyczkom DeFi.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze