27% podaży bitcoina w obiegu znajduje się na 0,01% adresów

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych niedawno przez National Bureau of Economic Research, 27% wszystkich wydobytych do tej pory bitcoinów zaparkowanych jest na zaledwie 0,01% adresów.

5 milionów bitcoinów w 10 000 portfeli

Badanie wykazało, że aż 5 milionów bitcoinów (wartych około 232 miliardów dolarów) jest kontrolowanych przez zaledwie 10 000 portfeli kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z najnowszymi danymi, bitcoiny stanowią składnik około 114 milionów portfeli na całym świecie. Warto przypomnieć, że aktualnie w obiegu znajduje się już ponad dziewiętnaście milionów bitcoinów.

„Bitcoin to bardzo skoncentrowany ekosystem”

W toku badania przeprowadzonego przez profesorów: Antoinette Schoar ze Sloan School of Management amerykańskiej MIT i Igora Makarova z London School of Economics przeanalizowano każdy transfer dokonany na blockchainie BTC w ciągu blisko 14-letniej historii cyfrowej monety.

Wyniki unaoczniły, że Bitcoin charakteryzuje się wysokim wymiarem koncentracji dużych partii BTC na relatywnie niewielu adresach. Na tej podstawie badacze uznali, że kryptowaluta jest podatna na ryzyko systemowe. Poza tym ustalono, że gros zysków wynikających z historycznych zwyżek ceny BTC ląduje w rękach bardzo wąskiej grupy adresów bitcoinowych wielorybów.

Poziom zasobności portfeli górników i giełd w BTC gwałtownie rośnie

Handel bitcoinami odbywa się głównie za pośrednictwem scentralizowanych giełd: Binance, Coinbase, Huobi itp. Wydobycie stało się tak drogie, że na działalność miningową pozwolić mogą sobie tylko duże instytucje.

To zatem właśnie giełdy kryptowalut i górnicy BTC zaksięgowali największe zyski podczas rajdu, który wyprowadził cenę BTC z 5 000 USD w marcu 2020 r. do prawie 69 000 USD w listopadzie bieżącego roku.

***

Warto dodać, że znaczna część znajdującej się w obiegu podaży BTC kontrolowana jest przez Satoshiego Nakamoto. Jak twierdzi założyciel Quantum Economics, Mati Greenspan:

„Same monety Satoshiego stanowią ponad 5% podaży.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze