Wood: 500 000 USD za 1 BTC i „świetny moment na zakup”

Cathie Wood twierdzi, ze pomimo niedawnego spadku do 30 000 USD, bitcoin ma realne szanse na wzrost do 500 000 USD.

W wywiadzie dla Bloomberga, dyrektor generalna Ark Invest stwierdziłą, że chociaż przekonanie jej zespołu odnośnie tego, że cena bitcoina może osiągnąć poziom 500 000 USD pozostaje wysokie, niektóre warunki uległy zmianie.

Rynek bitcoina zyskał nową dynamikę

Wood twierdzi, że aktualna dyskusja na temat zużycia energii przez Bitcoin, wysunięta na pierwszy plan w dużej mierze dzięki niedawnym komentarzom CEO Tesli, Elona Muska, nadała rynkowi kryptowalut nową dynamikę.

„Jedyną rzeczą, która się tutaj zmieniła, jest to, że obawy o środowisko związane z Bitcoinem spowodowały, że ludzie tacy jak Elon Musk wycofali się i powiedzieli:„ Whoa, whoa, whoa, whoa, upewnię się, że to rozumiem ”. i uważamy, że nawet to się zmieni, ponieważ po pierwsze, w tej chwili odsetek bitcoinów wydobywanych ze źródeł odnawialnych i energii wodnej jest dość znaczny…

Wierzymy również – i napisaliśmy na ten temat we współpracy z Square artykuł i będziemy mieć konferencję na ten temat w lipcu – wierzymy, że wydobywanie bitcoinów jest zintegrowane z siecią rozproszoną, a przez to mam na myśli dachy solarne, ściany energetyczne w domach, zakładach użyteczności publicznej; sprzedawcy energii, [zaczynają] uwzględniać wydobywanie bitcoinów w ekosystemie”.

Trudno powiedzieć, gdzie rynek ma aktualnie swoje dno…

Wood twierdzi, że ponieważ odnawialne źródła energii opierają się na wietrze czy energii słonecznej, nadwyżka mocy generowanej przez te technologie może zostać przetransponowana na wydobycie bitcoinów. Według niej sprawi to, że mining BTC stanie się bardziej ekologiczną branżą, a jednocześnie wzmocni sektor energii odnawialnej poprzez dodanie większej liczby zachęt ekonomicznych.

Jeśli chodzi o aktualne, spadkowe price action bitcoina, Wood utrzymuje, że nie jest w stanie wskazać dokładnego poziomu dna dla BTC. Uważa jednak, że największy na świecie zasób kryptowalutowy przedstawia aktualnie najprawdopodobniej idealna okazję do zakupu.

„Dziś rano przyglądaliśmy się wszystkim wskaźnikom, wszystkie one sugerują, że jesteśmy w fazie kapitulacji, która jest naprawdę świetnym momentem na zakup. Bez względu na to, jakie aktywa są, kapitulacja scenariuszem do zakupów. Jest wyprzedaż. Czy […] 35 000 USD to najniższy poziom? [Korekta] może być kontynuowana, ale wszystkie nasze wskaźniki mówią, że z kapitulacja ma miejsce tu i teraz.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze