Bądźcie ostrożni. Wszyscy.

W ekskluzywnym wywiadzie dla CNN Business współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, przedstawił swoje poglądy na temat ostatniego krachu na rynku i obecnego stanu branży kryptowalut.

Buterin, który na skutek ostatnich spadków doświadczył znacznego uszczerbku na swoim majątku powiedział CNN, że nie przejmuje się krachem na rynku, dodając, że mieliśmy ich już kilka.

Porównał obecną sytuację do bańki, stwierdzając, że to, kiedy ostatecznie pęknie, jest „niezwykle trudna do przewidzenia”. „Mogło się to skończyć teraz” – dodał, po czym kontynuował sugestię, że „może się to skończyć w ciągu kilku miesięcy”.

„Jak dotąd mieliśmy co najmniej trzy duże bańki na kryptowalutach. I dość często powodem, dla którego do nich dochodzi, jest to, że ma miejsce jakieś wydarzenie, które po prostu pokazuje, że technologii jeszcze nie ma”.

Adres ethereum Buterina zawiera obecnie 325 000 ETH o wartości szacowanej na 895 mln USD. To o 35% mniej w porównaniu z jego szczytową wartością, która jeszcze 12 maja oscylowała w granicach 1,4 miliarda dolarów.

Kryptowaluty to nie zabawka

Porównując obecną sytuację z tą z ostatniej „bańki” cztery lata temu, Buterin stwierdził:

„Wydaje się, że kryptowaluty są bliskie gotowości do wejścia do głównego nurtu w sposób, w jaki nie były jeszcze cztery lata temu. Kryptowaluty nie są już wyłącznie zabawką”.

Otoczenie niedawnych wzrostów ethereum było tym razem zgoła inne niż ostatnim razem. Do branży dołączyli duzi gracze: instytucje, które podniosły ceny. Niektórzy komentatorzy branży za ostatnie spowolnienie na rynku obwiniają trading oparty na wysokim poziomie dźwigni na giełdach instrumentów pochodnych.

Buterin dodał, że chociaż nie jest co do tego ostatecznie przekonany, istnieje „możliwość”, że ethereum w końcu dogoni i przewyższy wartość rynkową bitcoina. W chwili pisania tego tekstu kapitalizacja rynkowa Ethereum wynosiła 318 miliardów dolarów, co stanowiło 42,5% kapitalizacji rynkowej Bitcoina.

Jeśli chodzi o „efekt Elona”, Buterinstwierdził, że jest to nowe zjawisko w branży, którego wpływ ostatecznie zmaleje.

„Tweety Elona Muska to coś, do czego sektor kryptowalut został wprowadzony po raz pierwszy dosłownie w zeszłym i tym roku. Myślę, że rozsądnie jest spodziewać się odrobiny szaleństwa. Ale myślę, że rynki się nauczą. Elon nie będzie miał wiecznie tego wpływu.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze