W którą stronę zmierza bitcoin? | Rekord zrealizowanej kapitalizacji rynkowej BTC

Zrealizowana kapitalizacja rynkowa bitcoina, miara średniej podstawy kosztu dla wszystkich bitcoinów w sieci, przekroczyła rekordowy poziom i osiągnęła 400 miliardów dolarów.

Co to jest zrealizowana kapitalizacja rynkowa?

Zrealizowana kapitalizacja to określenie wartości każdej z monet w chwili, kiedy były wymieniane po raz ostatni. Jeżeli ostatnia kurs kryptowaluty wynosił, dajmy na to, 6000 USD w 2018 roku oznacza to, że cena tej właśnie konkretnej, cyfrowej monety wyniosła 6000 USD. W modelu zrealizowanej kapitalizacji rynkowej nie uwzględnia się kapitalizacji coinów po danym kursie. Dzięki takiemu spojrzeniu widzimy, ile rzeczywiście jest pieniędzy na rynku. Zrealizowana kapitalizacja rynkowa nie uwzględnia monet uznanych za „zagubione” lub „nieaktywne”.

Nowe ATH

Przy zrealizowanej kapitalizacji rynkowej przekraczającej 400 miliardów dolarów, zrealizowana cena bitcoina wynosi 21 250 USD.

kapitalizacja bitcoin
źródło: Glassnode
zrealizowana kapitalizacja bitcoin
źródło: Glassnode

Analizując historię zrealizowanej ceny BTC, zidentyfikować możemy wyraźne trendy, które rysują fundamentalny obraz tego, w którą stronę zmierza rynek. Gdy zrealizowana cena gwałtownie rośnie, oznacza to, że bitcoin jest w fazie hossy (kolor zielony). Dzieje się tak, gdy nowa fala uczestników wchodzi na rynek i próbuje zabezpieczyć swój udział w sieci.

W tym samym czasie, gdy cena rośnie parabolicznie (ze względu na fundamentalną nierównowagę podaży/popytu), starzy posiadacze zabierają ze stołu część podaży, a dynamika przepływu monet z rąk do rąk prowadzi do szybkiej aprecjacji zrealizowanej ceny.

I odwrotnie, podczas bessy (kolor czerwony) zrealizowana cena spada. Monety sprzedawane są ze stratą (w porównaniu z ceną z chwili ich pierwotnego nabycia).

Wreszcie, podczas fazy akumulacji cyklu rynkowego (kolor żółty), gdy monety zostają przeniesione ze „słabych” do „silnych” rąk, zrealizowana cena pozostaje w stagnacji lub nieznacznie rośnie.

W którą stronę zmierza rynek bitcoina?

Chociaż niektórzy mogą twierdzić, że od czasu ostatniego halvingu (maj 2020 r.) byliśmy w stanie hossy, to analizując zachowanie zrealizowanej ceny BTC: w okresie od października 2020 r. do maja 2021 r. mieliśmy hossę, potem krótką (dwumiesięczną) bessę, a teraz możemy mieć do czynienia z fazą reakumulacji przed kolejnym, parabolicznym rajdem byków.

zrealizowana kapitalizacja bitcoin 2
źródło: Glassnode

Można argumentować, że niedawny trend wzrostowy odzwierciedla strukturalną hossę bitcoina. Warto jednak zauważyć, że prawdziwym jej odzwierciedleniem jest struktura trendu wzrostowego w skali logarytmicznej. Analizując dane linearnie (wykres powyżej) może to wyglądać jak hossa, ale w kategoriach logarytmicznych (z widokiem na wiele cykli) staje się jasne, że jesteśmy w fazie akumulacji. Strzałki poniżej pokazują nachylenie zrealizowanej ceny podczas każdej fazy rynku.

zrealizowana kapitalizacja bitcoin 3

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze