Traderzy z Chin coraz bardziej aktywni na platformach OTC

Gdy Pekin próbuje regulować i stłumić boom na kryptowaluty, traderzy unikają nadzoru regulacyjnego, korzystając z platform sprzedaży pozagiełdowej (OTC).

Zgodnie z treścią raportu z 31 maja opublikowanego przez Bloomberg, nastąpił znaczny wzrost wykorzystania platform OTC od czasu, gdy Chiny ogłosiły swoje stanowisko odnośnie miningu bitcoina i zaostrzyły ograniczenia względem instytucji finansowych i operatorów płatności w kontekście świadczenia usług związanych z kryptowalutami.

Kluczowy miernik sentymentu traderów

Dokładne dane dotyczące wolumenu są trudne do ustalenia, ponieważ chińskie transakcje OTC są dokonywane w trybie peer-to-peer i korzystają z platform płatniczych stron trzecich. Kurs wymiany między chińskim juanem a popularnym stablecoinem Tether (USDT) postrzegany jest jednak jako kluczowy miernik nastrojów na lokalnym rynku kryptowalut – wraz ze wzrostem popytu na USDT podczas spadków rynkowych.

Według Bloomberga, kurs USDT/CNY spadł aż o 4,4% po komunikatach ze strony Partii Komunistycznej, aczkolwiek od tego czasu odrobił ponad połowę strat. Ożywienie sugeruje, że gdy rynki zaczęły się konsolidować, szczyt sprzedaży mógł minąć.

Dlaczego OTC?

Jedną z obaw napędzających zaostrzenie stanowiska Chin względem kryptowalut wydają się być odpływy kapitału z giełd. Bloomberg spekuluje, że handel pozagiełdowy może nie wiązać się z takim samym ryzykiem utraty kapitału, jak typowe giełdy. Zasugerowano, że w kontaktach z tym sektorem, organy regulacyjne mogą nie być tak surowe.

„Ponieważ część transakcji [OTC] w juanach odbywa się całkowicie w ramach krajowego systemu finansowego Chin, ryzyko odpływu kapitału na dużą skalę jest niskie” – zauważono w raporcie.

Przejście Chin na rynki OTC odzwierciedla sytuację z końca 2017 roku, kiedy Państwo Środka po raz pierwszy nałożyło ograniczenia na giełdy kryptowalut. Uważa się, że chińscy traderzy nadal reprezentują dziś znaczną część globalnego handlu kryptowalutami. Analitycy szacują, że przed ograniczeniami ogłoszonymi w 2017 r., w chińskich rękach znajdowało się 7% światowych bitcoinów i około 80% obrotów

Ostatnia fala ograniczeń zakomunikowanych przez chiński rząd spowodowała również, że celem ataku był sektor wydobywania kryptowalut. Kilka firm, w tym Huobi i OKEx, wstrzymało swoja lokalną działalność i usługi wydobywcze dla klientów z Chin.

Trudność wydobycia Bitcoina spadła w niedzielę o 16% do 21 bilionów – to największy spadek w tym roku. Trudność wydobycia pozwala oszacować moc obliczeniową wymaganą do wydobycia nowego BTC.

Sieć automatycznie (raz na dwa tygodnie )dostosowuje poziom trudności, reagując na poziom konkurencji między górnikami. Im bardziej spada, tym mniejsza konkurencja.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze