Ten wykres pokazuje, że bitcoin ma miejsce na 20-krotny wzrost

10 825

Potencjał wzrostowy bitcoina jest nadal ogromny i do końca roku może być naprawdę ciekawie. Ten wykres pokazuje, że bitcoin ma miejsce na 20-krotny wzrost. Poznajcie szczegóły.

Według danych Coinmetrics, zmodyfikowanych przez ChartsBTC, który śledzi wzorce rynkowe z każdego czteroletniego cyklu halvingowego bitcoina (epoka), kryptowaluta jest na dobrej drodze do 300 000 USD jeszcze w tym roku.

Epoka Bitcoin to w zasadzie czteroletni okres, który wiąże się z określonymi nagrodami za wydobycie. Zaczęło się w 2009 roku, wraz z pierwszym blokiem i nagrodą za wydobycie w wysokości 50 BTC i tak trwa to już 12 lat. W każdej z czterech epok wyszczególnionych na wykresie cena bitcoina robiła właściwie tylko jedno: rosła.

300 000 USD do końca roku?

Od momentu powstania sieci do końca pierwszego cyklu halvingu – od 2009 do 2012 – cena bitcoina powędrowała z poziomu 0 USD i zamknęła się nieco powyżej 25 USD. Druga i trzecia epoka spowodowała, że ​​bitcoin wzrósł o 20x. W przypadku okresu od trzeciego do czwartego halvingu Bitcoin może podążać tym samym schematem i w najbliższym czasie wzrosnąć 20-krotnie, z potencjałem do jeszcze większego wzrostu w nadchodzących latach, gdyby oczywiście historia zechciała się powtórzyć. Idąc tym tropem można sądzić, że cena bitcoina może w tym roku osiągnąć 300 000 USD.

bitcoin wzrost

Nadal jest „wcześnie”?

Analitycy uznają zatem, że wejście w rynek bitcoina teraz nadal jest rozpatrywane w kategoriach „wczesnego”. W międzyczasie nadal istnieje obawa, że hossa osiągnie szczyt, zanim powróci do drugiej połowie hossy. Analiza przedstawiona przez Ki-Young Ju wyjaśnia, że bitcoin będzie potrzebował czasu, aby wypełnić przestrzeń popytu i podaży.

„Myślę, że BTC potrzebuje trochę czasu, aby uzyskać kolejny skok pod względem popytu / podaży” – podkreślił Ju:

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze