Saylor: Elon, kup bitcoiny!

Współzałożyciel i dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, opublikował w niedzielę (20 grudnia) serię tweetów związanych z kryptowalutami. Dyrektor generalny MicroStrategy, Michael Saylor, zasugerował mu, że dobrym pomysłem byłoby przeznaczenie gotówki Tesli na zakup BTC.

Saylor, którego firma do tej pory „kupiła ponad 1,3 miliarda dolarów w #BTC” (do wykorzystania jako główny składnik rezerw MicroStrategy) zasugerował, że byłoby to w interesie akcjonariuszy Tesli, gdyby Musk postąpił tak samo:

„Jeśli chcesz wyświadczyć swoim akcjonariuszom przysługę w wysokości 100 miliardów dolarów, zamień bilans TSLA z USD na #BTC. Inne firmy z S&P 500 poszłyby w Twoje ślady i z czasem urosłyby do wartości 1 biliona dolarów”.

Następnie doradził Muskowi jak to zrobić:

Peter Schiff zgłasza veto

Znany zwolennik złota, Peter Schiff, który jest jednym z najbardziej surowych krytyków bitcoina, potępił wypowiedź Saylora i skomentował:

Współzałożyciel i dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (znany również jako „CZ”), uważa, że to tylko kwestia czasu, zanim Tesla zainwestuje w kryptowalutę:

Czy Tesla ostatecznie zainwestuje w bitcoina?

Zgodnie z raportem wyników Tesli za trzeci kwartał 2020 r., firma zakończyła kwartał z 14,5 mld USD w gotówce i jej ekwiwalentach.

Elon Musk wyrażał już w przeszłości zainteresowanie Bitcoinem (i ogólnie kryptowalutami). Wydaje się mało prawdopodobne, aby Musk rozważył pójście za przykładem Saylora nawet w krótkim okresie czasu pomimo faktu, że MicroStrategy już osiągnęła ogromny (niezrealizowany) zysk ze swoich inwestycji w BTC.

Co, jeśli jednak cena BTC będzie rosła nadal i coraz więcej instytucji bedzie kupować bitcoiny jako zabezpieczenie przed inflacją? Nie jest wykluczone, że w pewnym momencie w przyszłości również Tesla pokusi się o zakup bitcoina.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze